migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Až 73% Európanov by bolo rado, keby EÚ robila v oblasti migrácie ešte viac

Riešenie migrácie je na vrchole európskej politickej agendy. Už od roku 2015 prijala EÚ viaceré opatrenia a okrem toho sa snaží zlepšiť a aktualizovať už existujúce pravidlá. No až 73% Európanov by bolo rado, keby toho robila ešte viac. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Eurobarometer. 58% opýtaných pritom označilo činnosť EÚ v tejto oblasti za nepostačujúcu – o 8 percentuálnych bodov menej ako vlani. Prečítajte si, na akých opatreniach v oblasti migrácie pracuje Európsky parlament.

Migrácia a Európsky parlament 

Otázkami migrácie sa v Európskom parlamente zaoberá predovšetkým výbor pre občianske slobody – LIBE. V decembri 2016 odhlasoval návrh na posilnenie Európskeho podporného úradu pre azyl. V budúcnosti by sa mal stať agentúrou EÚ pre azyl, ktorej úlohou bude zabezpečiť udržateľné a spravodlivé prerozdeľovanie žiadateľov. Okrem toho bude členským štátom pomáhať v krízových situáciách a dohliadať na to, ako národné úrady dodržiavajú európsku legislatívu. O tomto návrhu teraz Parlament rokuje spoločne s Komisiu a Radou.

Od marca tohto roku sa členovia výboru LIBE zaoberajú reformou dublinského systému. Ide o pravidlá určujúce ktorý členský štát je zodpovedný za vybavovanie konkrétnej žiadosti o azyl. Systém má však svoje medzery a nebol stavaný na podmienky dnešnej migračnej krízy, preto je potrebné ho aktualizovať. Poslanci tu momentálne pridávajú svoje doplňujúce pozmeňujúce  návrhy.

Viac..  Ivan Štefanec: V novom európskom rozpočte sme presadili viac na vzdelávanie

V apríli podporil výbor LIBE návrh, ktorého cieľom je harmonizovať podmienky prijímania žiadateľov o azyl a zlepšiť ich integráciu a sebestačnosť.

Eurobarometer

Prieskum Eurobarometer bol vykonaný v dňoch 18. až 27. marca na vzorke 27 901 respondentov zo všetkých krajín EÚ, ktorí boli vybraní tak, aby čo najlepšie odrážali zloženie spoločnosti. Až 73% opýtaných by si želalo, aby EÚ podnikala viac krokov na riešenie migrácie. Na Slovensku takto reagovalo 67% respondentov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ludia

Eurobarometer: čo očakávajú Slováci v najbližšom roku?

Viac ako osem z desiatich Európanov (83 %) tvrdí, že kvalita života v ich regióne …