plenarne zasadnutie
Rokovanie poslancov EP. PHOTO: © European Union- EP.

Maďarsko: Europoslanci žiadajú aktiváciu článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý môže viesť k sankciám

Súčasná situácia v Maďarsku je podľa Európskeho parlamentu dôvodom na začatie postupu, ktorý môže viesť až k prijatiu sankcií voči Budapešti.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré v stredu schválil Európsky parlament pomerom hlasov 393 (za): 221 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania), nadväzuje na aprílovú plenárnu rozpravu s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.

Schválený text konštatuje, že súčasná situácia v Maďarsku v oblasti základných práv je dôvodom na začatie postupu, ktorý by mal určiť, či existuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt EÚ jej členským štátom.

Uznesenie žiada:

  • aktiváciu článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Poslanci poverili Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby v tejto veci vypracoval formálne uznesenie a predložil ho plénu na schválenie.
  • maďarskú vládu, aby zrušila zákon, ktorý sprísňuje postupy voči žiadateľom o azyl, stiahla návrh zákona, ktorý sprísňuje pravidlá pre mimovládne organizácie, a dosiahla dohodu s orgánmi USA, ktorá zabezpečí budúce fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti ako slobodnej inštitúcie.
  • Európsku komisiu, aby dôsledne sledovala využívanie finančných prostriedkov EÚ maďarskou vládou.

Test pre EÚ

Uznesenie konštatuje, že vývoj v Maďarsku viedol v posledných rokoch k zhoršeniu situácie v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv. Situácia v krajine je podľa poslancov skúškou ochoty EÚ brániť vlastné základné hodnoty.

Parlament tiež opätovne zdôraznil potrebu zriadenia mechanizmu dozoru nad dodržiavaním základných hodnôt EÚ. Poslanci požadovali ustanovenie Mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva v uznesení z októbra 2016.

Reakcie slovenských poslancov

„Orbán, podobne ako Fico, vsadil na kartu populizmu a hádzania viny za všetky problémy na Brusel  Najlepším spôsobom, ako môžeme proti takejto politike bojovať je prijímanie rozhodnutí, ktoré pozitívne ovplyvnia životy občanov a fungovanie firiem,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci schválil zbavenie dvoch poslancov imunity

Súvislosti – článok 7 Zmluvy o EÚ

Mechanizmus presadzovania základných hodnôt EÚ je zakotvený v článku 7 Zmluvy o EÚ. V prvej fáze, ktorú definuje ods. 1, môže Rada rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ členským štátom a s cieľom zabrániť skutočnému porušeniu hodnôt adresuje danému členskému štátu vhodné odporúčania. Tento proces môže aktivovať jedna tretina členských štátov, Európsky parlament alebo Európska komisia. Rozhodnutie o existencii rizika vážneho porušenia hodnôt EÚ musí následne prijať Rada štvorpätinovou väčšinou svojich členov po získaní súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý ho musí udeliť dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov – minimálne však absolútnou väčšinou všetkých poslancov.

Druhá fáza je zakotvená v ods. 2. V tomto prípade už Európska rada – na návrh jednej tretiny členských štátov alebo na návrh Európskej komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu – môže rozhodnúť o reálnej existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ. Rozhodnutie Európskej rady však musí byť jednomyseľné.

Tretia fáza, obsiahnutá v ods. 3, nadväzuje na druhú fázu a môže viesť k pozastaveniu určitých práv daného členského štátu, vrátane hlasovacieho práva na zasadnutiach Rady.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

geoblokovanie

Digitálni pracovníci: Europoslanci sú pripravení rokovať o novom zákone

Europarlament schválil rozhodnutie začať rokovania o nových opatreniach na zlepšenie podmienok pre pracovníkov digitálnych platforiem. …

Consent choices