EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Utečenecká kríza: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby si splnili svoje záväzky
utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Utečenecká kríza: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby si splnili svoje záväzky

Komisia prijala svoju dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný, ak je vôľa dodržiavať, čo bolo dohodnuté spoločne v duchu lojálnej spolupráce. Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok. Členské štáty pri presídľovaní naďalej dosahovali výrazný pokrok a doteraz bezpečne a legálne presídlili 16 163 osôb, čo znamená viac ako dve tretiny dohodnutých presídlení v rámci mechanizmu EÚ. Správa vychádza z odporúčaní z predchádzajúceho mesiaca a zameriava sa najmä na tie členské štáty, ktoré neplnia svoje záväzky.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Výsledky zatiaľ dokazujú, že ak existuje vôľa a odhodlanie členských štátov, proces premiestňovania funguje. Úspech mechanizmu premiestňovania nemôže závisieť len od niekoľkých členských štátov. Solidaritu z právneho, politického a morálneho hľadiska nemožno vykladať rôznymi spôsobmi. Vyzývam tie členské štáty, ktoré si svoje povinnosti systematicky neplnia, aby s tým ihneď začali. Celkové údaje o presídľovaní ukazujú, čo môže posilnená spolupráca a koordinácia na úrovni EÚ znamenať v praxi, a je najvyšší čas, aby sme rovnaké výsledky dosiahli v oblasti premiestňovania.“

Premiestňovanie

Pozitívny trend v oblasti premiestňovania pokračoval a od poslednej správy bolo premiestnených ďalších 2 078 osôb (1 368 z Grécka a 710 z Talianska). K 12. máju sa celkove uskutočnilo 18 418 premiestnení: 5 711 z Talianska a 12 707 z Grécka. Napriek pokračujúcemu pozitívnemu vývoju však aktuálne tempo premiestňovania stále ešte nepostačuje na dosiahnutie cieľov, ktoré boli stanovené tak, aby sa v nadchádzajúcich mesiacoch zabezpečilo premiestnenie všetkých oprávnených osôb.

Zatiaľ čo sa očakáva, že v Grécku zostane počet 12 400 registrovaných žiadateľov o premiestnenie stabilný, Taliansko stále musí zabezpečiť, aby boli zaregistrované všetky osoby oprávnené na premiestnenie. Dosiaľ je v Taliansku zaregistrovaných 2 500 kandidátov na premiestnenie a očakáva sa, že čoskoro bude zaregistrovaných ďalších 700 osôb, ako aj viac než 1 100 Eritrejčanov, ktorí do Talianska prišli v roku 2017. Celkový počet osôb oprávnených na premiestnenie v oboch krajinách je však podstatne nižší, než sa predpokladalo v rozhodnutiach Rady, a vzhľadom na pokrok, ktorý sa dosiaľ zaznamenal, je premiestnenie všetkých oprávnených osôb do septembra 2017 dosiahnuteľné, ak členské štáty prejavia politickú vôľu a podniknú rozhodné kroky, aby splnili to, k čomu sa spoločne zaviazali. V každom prípade sa právny záväzok premiestniť oprávnené osoby v Grécku a Taliansku po septembri nekončí.

Viac..  Súdny dvor EÚ rozhodnutím o Uberi potvrdil postoj ministerstva dopravy

Hoci je v súčasnosti väčšina členských štátov aktívna a svoje prísľuby predkladá a premiestňuje pravidelne, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko sú jedinými členskými štátmi, ktoré dosiaľ nikoho nepremiestnili. Táto situácia predstavuje porušenie ich právnych záväzkov, záväzkov voči Grécku a Taliansku a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná.

V tejto súvislosti sa odporúčania v správe zameriavajú predovšetkým na tie členské štáty, ktoré ešte nevykonali rozhodnutia Rady, pričom sa konkrétne vyzývajú Maďarsko a Poľsko, aby okamžite začali plniť prísľuby a premiestňovať, Česká republika, aby bezodkladne obnovila premiestňovania a Rakúsko, ktoré teraz začalo predkladať prísľuby pre Taliansko, aby to isté začalo pre Grécko.

Odporúčania sú určené aj na podporu účinnejšieho vykonávania rozhodnutí Rady v iných členských štátoch:

  • Bulharsko a Slovensko by mali preukázať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o ich preferencie, a mali by čo najskôr začať premiestňovať z Talianska,
  • Írsko a Estónsko by mali v spolupráci s Talianskom nájsť vzájomne prijateľné riešenia, pokiaľ ide o dodatočné bezpečnostné pohovory, aby mohli čo najskôr začať premiestňovať,
  • Niektoré členské štáty by mali svoje mesačné záväzky zvýšiť (Španielsko, Belgicko a Chorvátsko vo vzťahu k Taliansku aj Grécku;Nemecko, Rumunsko a Slovensko vo vzťahu ku Grécku a Francúzsko vo vzťahu k Taliansku) a Cyprus by mal začať opäť predkladať prísľuby pre Taliansko a čo najskôr premiestňovať,
  • Členské štáty uskutočňujúce premiestnenia by mali vo všeobecnosti zvýšiť svoju kapacitu spracovania žiadostí o premiestnenie, vyhnúť sa príliš obmedzujúcim preferenciám a oneskoreniam a limitujúcim požiadavkám spôsobujúcim zdržania v postupe presunu a uprednostňovať žiadosti týkajúce sa zraniteľných žiadateľov, najmä maloletých osôb bez sprievodu,
  • Okrem toho je naliehavo nutné, aby Taliansko čo najskôr urýchlilo postupy identifikácie a registrácie všetkých oprávnených žiadateľov a aby zabezpečilo, že osoby, ktoré prídu do Talianska a sú oprávnené na premiestnenie, boli systematicky smerované do osobitne určených centrál premiestňovania. Komisia na zlepšenie fungovania mechanizmu premiestňovania v Taliansku nedávno poskytla 15,33 milióna EUR na núdzovú pomoc.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europoslanci sa snažia zabrániť hospodárskym šokom po brexite

ŠTRASBURG / Európsky parlament po krátkej zimnej prestávke opäť zasadá, aby sa venoval kľúčovým témam roku …