Edward Scicluna
Edward Scicluna, minister financií Malty, ktorá v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady. PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ prijala smernicu zameranú na predchádzanie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

EÚ pokročila ďalej v zabránení vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a to prijatím pravidiel, ktorými sa odstránia „hybridné nesúlady“ s daňovými systémami tretích krajín.

Rada prijala smernicu, ktorej cieľom je zabrániť skupinám podnikov zneužívať rozdiely medzi daňovými systémami dvoch alebo viacerých krajín na zníženie svojich celkových daňových záväzkov.

„Naším cieľom je účinne bojovať proti jednej z hlavných praktík, ktoré vymysleli nadnárodné spoločnosti na zníženie svojej daňovej povinnosti,“ uviedol Edward Scicluna, minister financií Malty, ktorá v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady. „Smernicou sa podporia pravidlá, ktoré sme prijali minulý rok v boji proti najbežnejším formám vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Takisto sa ňou zabezpečí vykonávanie odporúčaní OECD.“

Táto smernica bola prijatá bez diskusie na zasadnutí Rady pre konkurencieschonosť. Jej prijatie nasleduje po dosiahnutí dohody na zasadnutí 21. februára 2017. Európsky parlament zaujal stanovisko 27. apríla 2017.

Viac..  Komisia prichádza s inovatívnymi finančnými riešeniami, ktoré pomôžu modrému hospodárstvu

Členské štáty sú povinné transponovať uvedenú smernicu do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 1. januára 2020 (pre jedno osobitné ustanovenie platí lehota 1. január 2022).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

trestny cin, obet

V EÚ sa každoročne stane obeťou trestného činu približne 75 miliónov ľudí

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisár pre spravodlivosť Didier Reynders …