ESC
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Čo sa skrýva za myšlienkou Európskeho zboru solidarity?

Popri mzde sa v prípade pracovných a stážových umiestnení počíta s finančnou podporou na cestovné výdavky. Pre znevýhodnených mladých ľudí sa plánuje osobitný finančný príspevok slúžiaci na úhradu akýchkoľvek dodatočných nevyhnutných výdavkov. Zbor bude takisto hradiť určité náklady, ktoré vzniknú účastníckym organizáciám. Môže sem patriť finančný príspevok na náklady na zamestnancov alebo na osobitnú odbornú prípravu a mentorstvo.

Môžu organizácie spoplatňovať zapojenie účastníkov zboru do projektu?

Nie. Žiadna osoba ani subjekt nemôže od účastníka žiadať nijaký finančný príspevok ani poplatok za vybratie na účasť na projekte.

A čo poistenie a sociálne zabezpečenie?

V návrhu sa počíta s tým, že účastníci získajú doplnkové zdravotné a úrazové poistenie v prípade poistných výdavkov, ktoré nie sú pokryté európskym preukazom zdravotného poistenia alebo iným systémom poistenia, v ktorom môžu byť účastníci poistení.

Pokiaľ ide o pracovné a stážové umiestnenia a súvisiace sociálne zabezpečenie, uplatňujú sa určité špecifiká v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami krajiny výkonu zamestnania alebo stáže.

Viac..  Pribudlo ďalšie úmrtie na COVID-19. Ide o 81-ročnú pacientku, ktorá zomrela ešte v septembri

Bude sa poskytovať jazyková podpora?

Áno. Účastníci Európskeho zboru solidarity, ktorí prijmú ponuku cezhraničného umiestnenia, dostanú prístup k online jazykovému kurzu, vďaka ktorému budú môcť posúdiť a zlepšiť svoje znalosti cudzieho jazyka, ktorý budú používať v rámci svojho umiestnenia v zahraničí.

Aký druh osvedčenia účastníci získajú?

Po skončení práce v rámci daného umiestnenia účastníci získajú osvedčenie Európskeho zboru solidarity. V tomto osvedčení budú uvedené a potvrdené znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia.

Kedy by malo nariadenie o Európskom zbore solidarity nadobudnúť účinnosť?

Pred tým, ako nariadenie nadobudne účinnosť, musia jeho návrh prijať Európsky parlament a Rada, pričom Komisia navrhuje, aby účinnosť nadobudlo od 1. januára 2018. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali, že tak urobia do konca tohto roka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …