Mogherini Tajani
Podpis strategickej koncepcie s návrhom budúcej európskej rozvojovej politiky. PHOTO: © European Union.

EÚ a členské štáty podpísali spoločnú stratégiu na odstránenie chudoby

Európska únia a jej členské štáty podpísali strategickú koncepciu s návrhom budúcej európskej rozvojovej politiky. Tento nový Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje novú spoločnú víziu a akčný plán na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja. 

Spoločne vypracovanú stratégiu v podobe spoločného vyhlásenia v rámci každoročného dvojdňového podujatia Európske rozvojové dni podpísal predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, predseda vlády Malty Joseph Muscat v mene Rady a členských štátov, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

Nový Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje komplexný spoločný rámec európskej rozvojovej spolupráce. Prvýkrát sa v celom rozsahu uplatňuje na všetky inštitúcie Európskej únie a na všetky členské štáty, ktoré sa zaviazali k užšej vzájomnej spolupráci.

V novom konsenze sa dôrazne potvrdzuje, že odstránenie chudoby zostáva hlavným cieľom európskej rozvojovej politiky. V plnej miere integruje hospodárske, sociálne a environmentálne rozmery trvalo udržateľného rozvoja. Zosúlaďuje pritom európsku rozvojovú činnosť s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, čo tiež predstavuje prierezový rozmer pre globálnu stratégiu EÚ.

Európski lídri sa zaviazali spolupracovať v troch oblastiach:

  1. Uznávajú, že medzi rôznymi prvkami tejto rozvojovej činnosti existujú silné vzájomné väzby. Ide o rozvoj, mier a bezpečnosť, humanitárnu pomoc, migráciu, životné prostredie a klímu, a takisto prierezové prvky, ako mládež; rodová rovnosť; mobilita a migrácia; energia z udržateľných zdrojov a zmena klímy; investície a obchod; dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva; inovatívna spolupráca s vyspelejšími rozvojovými krajinami; mobilizácia a využívanie domácich zdrojov.
  2. Nový konsenzus sa okrem toho vyznačuje komplexným prístupom k prostriedkom na jeho vykonávanie, pričom kombinuje tradičnú rozvojovú pomoc s inými zdrojmi, ako aj racionálnymi politikami a posilneným prístupom k súdržnosti politík, a to s vedomím, že rozvojovú spoluprácu EÚ treba vždy vnímať v kontexte vlastného úsilia partnerských krajín Európy. Konsenzus je pre EÚ a jej členské štáty základom na to, aby sa zapojili do inovatívnejších foriem financovania rozvoja, stimulácie investícií súkromného sektora a mobilizácie ďalších domácich zdrojov na účely rozvoja.
  3. EÚ a jej členské štáty budú vytvárať lepšie prispôsobené partnerstvá, do ktorých bude zapojené širšie spektrum aktérov okrem iného občianska spoločnosť a partnerské krajiny vo všetkých fázach rozvoja. Vďaka lepšej spolupráci a tým, že zohľadnia svoje príslušné komparatívne výhody, zároveň ďalej zlepšia svoju činnosť v praxi.
Viac..  Komisia zvažuje poskytnutie pomoci v oblasti produkcie polovodičov

Súvislosti

Ako najväčší poskytovateľ oficiálnej rozvojovej pomoci na svete je Európa celosvetovým lídrom v oblasti rozvoja. Na novom Európskom konsenze o rozvoji sa spoločne dohodli všetky európske inštitúcie a všetky členské štáty EÚ otvoreným a transparentným spôsobom a po konzultáciách s inými partnermi. EÚ tak reaguje na celosvetové trendy a výzvy a zosúlaďuje vonkajšie činnosti EÚ s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Tento program prijalo medzinárodné spoločenstvo v septembri 2015 a jeho základom je 17 cieľov udržateľného rozvoja a súvisiacich cieľov, ktoré sa majú splniť do roku 2030. Spoločne s inými medzinárodnými samitmi a konferenciami, ktoré sa uskutočnili v roku 2015 v Addis Abebe a v Paríži, má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii ambiciózny nový rámec, ktorý všetkým krajinám umožňuje spolupracovať na spoločných problémoch. Prvýkrát sú ciele udržateľného rozvoja univerzálne platné pre všetky krajiny a EÚ je odhodlaná byť priekopníkom pri ich plnení.

Európska komisia 22. novembra 2016 predložila svoje návrhy týkajúce sa strategického prístupu s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v Európe a na celom svete, ako aj návrh týkajúci sa nového konsenzu. Európsky parlament, Rada v rámci maltského predsedníctva a Komisia následne rozbehli intenzívne medziinštitucionálne rokovania zamerané na schválenie novej spoločnej vízie v oblasti rozvojovej politiky, ktorá by reagovala na uvedený program rozvoja do roku 2030 a ostatné celosvetové výzvy.

Európa má vďaka svojej vonkajšej politike a ďalším politikám vedúce postavenie, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a program rozvoja do roku 2030.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …