Hans Gustaf Wessberg
Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov vykoná audit finančnej podpory EÚ Turecku

Turecko je najväčším príjemcom nástroja predvstupovej pomoci EÚ (IPA) s viac než 40 % podielom na všetkých prídeloch z IPA. V priebehu obdobia rokov 2007 – 2013 bolo Turecku vyčlenených 4,48 mld. EUR, z toho 2,68 mld. EUR bolo viazaných a 2,19 mld. EUR vyplatených. Od roku 2014 mu bolo vyčlenených ďalších 1,65 mld. EUR, ktoré ale zatiaľ neboli vyplatené.

Cieľom IPA je podporovať predvstupový proces a príslušné reformy v Turecku. V súčasnosti je však malý pokrok v prístupových rokovaniach Turecka a reformy v posledných rokoch upadajú.

„Turecko je najväčším príjemcom vonkajšej pomoci EÚ a jej strategickým partnerom v kľúčových oblastiach politiky, ako sú zahraničné veci, obrana, migrácia, boj proti terorizmu a obchod. Doteraz sme však nikdy nekontrolovali účinnosť nástroja predvstupovej pomoci EÚ Turecku,” povedal Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.

Viac..  Pomoc najzraniteľnejším komunitám na celom svete. EÚ zriadila letecký most humanitárnej pomoci

V rámci auditu sa posúdi, či je predvstupová pomoc EÚ Turecku dobre riadená a či je účinná. Audit sa zameria na tri prioritné sektory: právny štát a základné práva; demokracia a správa; a politiky v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych vecí.

Výsledky auditu sa očakávajú v prvej polovici roku 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

Európania si želajú posilnenie úlohy Európskej únie v boji s aktuálnou krízou, ukázal prieskum

Takmer šesť z desiatich respondentov najnovšieho prieskumu zadaného Európskym parlamentom uviedlo, že od vypuknutia pandémie …