plenarne zasadnutie
Rokovanie poslancov EP. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä parížsku klimatickú dohodu a migráciu

Čo prinesie plenárne zasadnutie v Štrasburgu? Témy ako migrácia, označovanie energetickej účinnosti, glyfozát, zmena klímy, Západný Balkán a digitálna Európa.

Parížska klimatická dohoda: Rozprava o rozhodnutí USA a napĺňanie záväzkov EÚ

Parlament bude v stredu diskutovať o rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. V ten istý deň budú poslanci hlasovať o návrhoch v oblasti znižovania emisií v EÚ do roku 2030.

Nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov

Energetická účinnosť domácich spotrebičov by podľa nových pravidiel, o ktorých budú poslanci diskutovať a hlasovať v utorok, mala byť označená písmenami A až G. Triedy A+, A++ a A+++ by mali skončiť.  

Oslava tridsiateho výročia spustenia programu Erasmus s Evou Sakálovou
Európsky parlament v utorok oslávi tridsať rokov existencie programu Erasmus, ktorý dosiaľ umožnil viac ako deviatim miliónom ľudí študovať, stážovať či venovať sa dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. Plénu sa pri tejto príležitosti prihovoria traja účastníci programu, medzi nimi aj slovenská herečka Eva Sakálová.  

Odstraňovanie enormných rozdielov medzi dôchodkami mužov a žien

Opatrenia na odstránenie nerovnosti mužov a žien na trhu práce a zníženie temer štyridsaťpercentných rozdielov vo výške ich dôchodkov budú v pondelok predmetom rozpravy a v stredu uznesenia.

Migrácia, bezpečnosť, obrana a brexit: Priority poslancov pred júnovým samitom

Poslanci budú v stredu diskutovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a maltským predsedníctvom v Rade o migrácii, bezpečnosti, obrane a brexite, teda témach, ktorým sa budú venovať aj hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22. – 23. júna.

Európske hlavné mestá kultúry 2020-2033: Slovensko v súťaži o titul na rok 2026

Poslanci v utorok rozhodnú o zozname krajín, ktorých mestá sa v rokoch 2020-2033 stanú Európskymi hlavnými mestami kultúry. Prestížny titul by mal pripadnúť jednému zo slovenských miest v roku 2026. 

Viac..  Predseda NR SR Kollár: Akékoľvek aktivity zamerané na ohrozenie bezpečnosti krajín a ich občanov dôrazne odsudzujeme

Glyfozát a Monsanto: Komisia pod paľbou otázok

Poslanci sa budú v utorok Európskej komisie pýtať, či plánuje vyšetriť údajne neprimeraný vplyv spoločnosti Monsanto na proces schvaľovania jej herbicídnej látky glyfozát.

Budúcnosť kohéznej politiky po roku 2020

Primeraný rozpočet, synergia fondov a jednoduchosť. Vízia EP pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2020 bude v pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v utorok nelegislatívneho uznesenia.

Západný Balkán: Správy o dosiahnutom pokroku za rok 2016
Poslanci budú v utorok s komisárom pre rozširovanie Johannesom Hahnom hodnotiť reformné úsilie Srbska a Kosova za rok 2016. V stredu zhrnú výsledky rozpráv do dvojice uznesení a prijmú tiež samostatné uznesenie k pokroku Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Digitálna Európa: Kolaboratívna ekonomika a úloha online platforiem

Významu kolaboratívnej ekonomiky, teda hospodárstva založeného na spoločnom využívaní zdrojov, a úlohe online platforiem v boji proti šíreniu nepravdivých správ sa budú poslanci venovať v stredajšej rozprave a dvoch štvrtkových uzneseniach.

Smerovanie investícií do regiónov, ktoré ich najviac potrebujú

Investičný plán EÚ by mal priniesť viac financií slabším regiónom a zamerať sa na riskantnejšie dlhodobé investície, ktoré by sa inak nezrealizovali, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok.  

Posilňovanie eurozóny: Rozprava s Komisiou

Parlament bude v utorok diskutovať o možnostiach zbližovania ekonomík eurozóny a spôsoboch, ako zvýšiť ich odolnosť voči vonkajším šokom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

Únia a USA súhlasia s dočasným pozastavením ciel týkajúcich sa ocele

Európska únia a Spojené štáty americké sa rozhodli dočasne pozastaviť opatrenia, ktoré sa týkajú sporu …