emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament hlasuje o nových závažných cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov

Ide o jeden z krokov v rámci plnenia klimatickej dohody COP21 z Paríža.

Spoločné úsilie na znižovanie emisií CO2

Nariadenie o spoločnom úsilí (effort sharing) je najvýznamnejším prostriedkom, ktorým chce EÚ znižovať emisie skleníkových plynov. Týka sa až 60% všetkých emisií a jeho cieľom je znížiť emisie z odvetví, ktoré nespadajú do schémy na obchodovanie s emisiami (ETS), ako napríklad doprava, poľnohospodárstvo, budovy a spracovanie odpadu. Do roku 2030 by sa vďaka nemu mali tieto emisie znížiť o 30% v porovnaní s rokom 2005.

Táto nová legislatíva by mala pomôcť rozčleniť spoločný európsky cieľ na záväzné ciele pre jednotlivé krajiny v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Poslanci by tu chceli podať pomocú ruku chudobenejším členským štátom ako aj ekologickým farmárom.

„Európsky parlament tu dáva jasný signál, že boj proti klimatických zmenám berie vážne a podniká konkrétne opatrenia na vykonávanie Parížskej dohody. Legislatíva o spoločnom úsilí pretaví Parížsku dohodu do reálnych krokov, ktoré musia členské štáty podniknúť,“ vyhlásila počas utorkovej plenárnej debaty poslankyňa (ALDE, UK) v mene spravodajcu Gerbena-Jana Gerbrandyho.

„Klimatická politika a zelené investície musia pokračovať, a to či už s Trumpom alebo bez neho,“ dodala.

Viac..  Europarlament požaduje spoločný právny rámec EÚ na ochranu pôdy

Čo robí EÚ na znižovanie emisií skleníkových plynov?

V záujme boja proti klimatickým zmenám prijali už v októbri 2014 európski lídri rámec pre klímu a energetiku do roku 2030. Jedným z jeho cieľov je aj zníženie emisií v EÚ do roku 2030 najmenej o 40% v porovnaní s rokom 1990.

Na znižovaní emisií by sa mali podieľať všetky sektory hospodárstva. V EÚ existuje systém obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva priemysel a energetiku. V rámci neho by sa mali emisie znížiť o 43% v porovnaní s rokom 2005. Nové nariadenie o spoločnom úsilí sa týka všetkých ostatných odvetví a tu by sa mali emisie znížiť o 30%. K týmto istým číslam sa EÚ zaviazala pri podpise Parížskej dohody.

O legislatívnom návrhu o spoločnom úsilí sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí v stredu 14. júna.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …