ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Európania chcú, aby EÚ konala viac v sociálnej oblasti

Európania si želajú, aby EÚ viac bojovala proti nezamestnanosti, podporovala zdravotné a sociálne zabezpečenie i rodovú rovnosť. Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí Európsky parlament. 

Jednou z oblastí, kde by Európania chceli vidieť viac úsilia zo strany EÚ, je boj proti nezamestnanosti. Počas marcového prieskumu Eurobarometer sa tak vyjadrilo až 78% respondentov (na Slovensku 69%). 63% respondentov považuje súčasné kroky EÚ za nedostatočné, ich počet sa však oproti  minulému roku znížil o 6 percentuálnych bodov.

70% Európanov by bolo rado, keby toho EÚ robila viac aj v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia. (Na Slovensku 69%). 49% si myslí, že to čo EÚ robí v súčasnosti, nestačí.

65% respondentov sa vyjadrilo, že EÚ my mala podnikať viac krokov na dosiahnutie rovnosti pohlaví (na Slovensku 52%). Oproti minulému roku vzrástol počet takto zmýšľajúcich ľudí o 10 percentuálnych bodov. 43% považuje súčasné konanie EÚ za nepostačujúce.

Čo sa týka sociálnych rozdielov, až 84% respondentov ich považuje za veľmi veľké. A 64% očakáva, že počas nasledujúcich 5 rokov sa priepasť medzi sociálnymi vrstvami ešte viac prehĺbi.

Čo robí EÚ?

Na podporu zamestnanosti podniká EÚ viacero krokov. Jedným z nich je dlhodobá stratégia Európa 2020 zameraná na rast a zamestnanosť. Jedným z jej hlavných cieľov je zvýšiť zamestnanosť ľudí vo veku 20-64 rokov na 75%. Pre tých, ktorí sa neboja odísť za prácou do zahraničia, je tu pracovný portál EURES, kde uchádzači o prácu nájdu ponuky z celej EÚ.

Potom sú tu dva fondy: Európsky sociálny fond, ktoré cieľom je pomôcť ľuďom nájsť prácu alebo zlepšiť ich pracovnú spôsobilosť a Fond na prispôsobenie sa globalizácii, z ktorého sa vypláca finančná pomoc ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku toho, že firmy buď zavreli svoje prevádzky alebo ich presunuli mimo EÚ.

Viac..  Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi: 36 prípadov na Slovensku

Špeciálny dôraz sa kladie na mladých ľudí. Spomeňme napríklad Európsku iniciatívu pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorá je zameraná na tých, ktorí nepracujú ani neštudujú. Nedávno bol zriadený aj Európsky zbor solidarity, v rámci ktorého sa môžu mladí ľudia zúčastniť rozličných dobrovoľných aktivít po celej EÚ a nadobudnúť tak cenné skúsenosti.

A čo robí Európsky parlament

Parlament odobril vytvorenie platformy, ktorá ma slúžiť na spoluprácu proti neevidovanej práci. Prijal aj iniciatívnu správu, kde požaduje lepšiu ochranu zamestnancov a skoncovanie so sociálnym dumpingom.

V apríli Komisia predstavila návrh na vytvorenie tzv. Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by mal podporovať spravodlivý a dobre fungujúci trh práce a systémy sociálneho zabezpečenia. Parlament k tomuto návrhu vypracoval svoju správu, kde požaduje dôstojné pracovné podmienky a to pre všetky typy zamestnaní, boj proti chudobe detí a opatrenia na rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.

Poslanci okrem toho pracujú aj na nových pravidlách pre vyslaných pracovníkov, posilnení práv pre rodičov a opatrovateľov a lepšej koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …