Gabriela Matecna
Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. PHOTO: © European Union- EP.

Gabriela Matečná: Nesmieme zničiť dôveru spotrebiteľov v bioprodukty

Slovensko nesúhlasí s návrhom nového nariadenia EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov. Hrozí totiž, že by sa zlegálnil výskyt nepovolených látok v bioprodukcii.

Podľa slovenskej ministerky Gabriely Matečnej sa návrh nariadenia čoraz viac odkláňa od podstaty a princípov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Únii. „Z návrhu sa postupne vytráca pôvodný cieľ, ktorým bola harmonizácia pravidiel v rámci Únie. Princíp EÚ o voľnom pohybe tovaru je realizovateľný len v prípade, ak všetky produkty spĺňajú rovnaké kritériá,“ vyhlásila Matečná. „Pokiaľ by bolo nariadenie prijaté v navrhovanom znení, hrozí, že vzniknú rôzne kategórie krajín. Niekde sa povolí prítomnosť doteraz nepovolených látok, kým inde budú zakázané. Tovar však bude musieť byť akceptovaný naprieč všetkými. To je pre nás neprijateľné.“

Matečná sa obáva, že výnimky z pravidiel budú spôsobovať nerovnováhu na trhu a niektoré subjekty budú hospodáriť s konkurenčnou výhodou oproti ostatným. „Nehovoriac o tom, že zničíme dôveru spotrebiteľov,“ vysvetlila Matečná. Podľa stanoviska Slovenskej republiky sa novým nariadením úplne znemožní vystopovateľnosť bioproduktov a ich zložiek. V bežnej praxi to vyvolá sťažnosti, nezhody a chaos pri analýze rizík, úradných kontrolách a posudzovaní výsledkov laboratórnych rozborov.

V súčasnosti potraviny označené ako BIO musia spĺňať prísne kritériá. Pri ich výrobe sa používajú produkty z ekologického poľnohospodárstva, v ktorom nie je dovolené využívať pesticídy, umelé hnojivá či geneticky modifikované organizmy (GMO). Zvieratá sa kŕmia prirodzenou potravou bez stimulátorov rastu a hormónov. Pri ich spracovaní sa nepoužívajú umelé farbivá, aromatické a konzervačné látky, dochucovadlá a ďalšie cudzorodé prídavné látky.

Viac..  Potravinárstvo zostáva najväčším spracovateľským odvetvím EÚ

Európska komisia už v roku 2014 predstavila nový návrh o ekologickej výrobe a označovaní ekologických  produktov. Cieľom pôvodne malo byť odstránenie prekážok pri udržateľnom rozvoji ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ, zabezpečenie garancie férovej súťaže pre ekologických prevádzkovateľov, predchádzanie podvodom a neférovým praktikám, zvýšenie dôvery spotrebiteľov v biokvalitu a zjednodušenie a nárast ekologickej produkcie a nárast zamestnanosti.

Napriek výhradám mnohých členských štátov EÚ, vrátane Slovenskej republiky, budú rokovania o novom znení nariadenia pokračovať.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …