Tajani
Predseda EP Antonio Tajani. PHOTO: © European Union- EP.

Antonio Tajani: Rozhodnutie vlády USA je chybou


Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali aj o zámere prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. Rozpravy sa zúčastnila aj prezidentka Marshallových ostrovov Hilda Heine a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

„Celý svet dnes sleduje Európu,‟ uviedla prezidentka Heine a poukázala na zraniteľnosť svojej krajiny voči zmenám klímy. „Pri priemernej nadmorskej výške dva metre nad morom nie je kde utiecť, kde sa schovať,‟ uviedla dodávajúc, že jej krajina by sa mohla stať do konca storočia neobývateľnou.

Predseda EP Antonio Tajani vyhlásil: „Klimatické zmeny sú jednou z najnaliehavejších globálnych výziev, ktorým dnes čelíme. V snahe vysporiadať sa s touto výzvou vytvára EÚ nové príležitosti pre našich občanov a priemysel. Jednoducho povedané, rozhodnutie vlády USA je chybou. Spoluprácou s národmi celého sveta môžeme úspešne zabezpečiť, že naši občania budú žiť na čistejšej a bezpečnejšej planéte.‟

Predseda EK Juncker vyhlásil, že Únia neotvorí parížsku dohodu a nebude o jej texte znovu rokovať. Väčšina poslancov sa v rozprave vyslovila za plnú implementáciu parížskej dohody.

Oznámenie prezidenta Trumpa sa stalo terčom kritiky zákonodarcov EÚ už začiatkom júna. Predseda EP Antonio Tajani a predsedníčka výboru EP pre životné prostredie Adina-Ioana Vălean (EPP, RO) vtedy vyhlásili, že Únia svoje záväzky dodrží.

Viac..  Michal Wiezik o klimatickej konferencii OSN v Egypte: Máme výnimočnú príležitosť dohodnúť sa

Súvislosti

Európska komisia predložila v júli 2016 návrh nariadenia, ktoré by malo v členských štátoch po roku 2020 znížiť objem skleníkových plynov emitovaných sektormi mimo pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EÚ ETS). Ide o odvetvie poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a spracovania odpadov.

Nová legislatíva by nahradila takzvané rozhodnutie o spoločnom úsilí, ktoré stanovuje ročné emisné stropy členských štátov v období 2013-2020. Navrhované nariadenie je súčasťou úsilia EÚ dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o minimálne štyridsať percent pod úroveň z roku 1990. Tento cieľ stanovila Európska rada v októbri 2014 a je súčasťou medzinárodných záväzkov Únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak vyrocie

Peter Pollák: Ako sme si v Európskom parlamente pripomenuli 70. výročie jeho založenia. VIDEO

Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva …