europsky parlament
Plenárne zasadnutie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil schválil nové povinné obmedzenia emisií skleníkových plynov

Parlament po rozprave o zámere vlády USA odstúpiť od parížskej klimatickej dohody schválil nové povinné obmedzenia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030.

Nové limity pre vybrané odvetvia by mali prispieť k  dosiahnutiu celkového cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40% v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ku ktorému sa Únia zaviazala v parížskej klimatickej dohode. Parlament schválil zmeny v legislatívnom návrhu z dielne Európskej komisie pomerom hlasov 534 (za): 88 (proti): 56 zdržalo sa hlasovania.

„Hlasovanie je krištáľovo jasným signálom Donaldovi Trumpovi: S vami alebo bez vás, Európa bude konať na základe záväzkov, ktoré jej vyplývajú z parížskej dohody, a chopí sa príležitostí, ktoré jej ponúka zelený rast. Temer všetky politické skupiny podporili silný a ambiciózny klimatický zákon,‟ uviedol spravodajca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

Nové nariadenie rozdelí celkový cieľ Únie medzi jednotlivé členské štáty zavedením záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Vzťahovať sa tak bude na sektor poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne šesťdesiatich percent emisií skleníkových plynov EÚ. V týchto sektoroch by do roku 2030 malo dôjsť k tridsaťpercentnému zníženiu emisií v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

Každý členský štát by sa mal vydať na cestu postupného znižovania emisií, pričom výpočet trajektórie emisných redukcií by mal podľa poslancov začať už v roku 2018, a nie v roku 2020, ako pôvodne navrhovala Komisia. Zákonodarcovia sa tak chcú vyhnúť nárastu emisií v prvých rokoch platnosti nových pravidiel a zabrániť odďaľovaniu napĺňania emisných cieľov.

Viac..  M. Hojsík: Správa IPCC varuje pred klimatickou nečinnosťou. Aj Slovensko potrebuje namiesto hádok činy

Poslanci tiež s cieľom zaistiť dlhodobú predvídateľnosť navrhujú stanovenie cieľa aj na rok 2050. Ten by mal spočívať v osemdesiatpercentnom znížení emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

Väčšia flexibilita pre členské štáty a odmena za včasné opatrenia 

Parlament chce členským štátom uľahčiť napĺňanie ich cieľov aj prostredníctvom ustanovenia, ktoré by im umožnilo využiť v danom roku až desať percent svojich budúcoročných emisných kvót. Emisný strop v nasledujúcom roku by sa následne znížil o objem prenesených emisií.

Súčasťou poslancami schváleného textu je aj odmena vo forme zvýšenej flexibility pre členské štáty, ktoré prijmú opatrenia na znižovanie emisií ešte pred rokom 2020.

Ďalší postup

Poslanci v nadväznosti na hlasovanie EP začnú rokovať o konečnom znení nových pravidiel s Radou (ministrov) EÚ s cieľom dosiahnuť dohodu oboch zákonodarných orgánov Únie ešte v prvom čítaní. Pred začiatkom neformálnych trojstranných rozhovorov, ktorých súčasťou sú aj zástupcovia Komisie, však musia svoj rokovací mandát schváliť ministri členských štátov v Rade.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices