zeleznica
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva Slovensko a Česko, aby prijali opatrenia týkajúce sa environmentálneho hluku

Komisia vyzýva Slovensko a Českú republiku, aby vypracovali strategické hlukové mapy a akčné plány, ako sa vyžaduje v smernici o hluku. Environmentálny hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami, je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu. 

V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest alebo väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu v apríli 2016, v ktorej ho žiadala, aby splnilo hlavné požiadavky smernice o hluku. Keďže však doposiaľ neboli prijaté strategické hlukové mapy v prípade 445 väčších cestných úsekov a akčné plány v prípade 2 aglomerácií, 462 väčších cestných úsekov a všetkých 16 väčších železničných úsekov, Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Slovensko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia Slovensko zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

Viac..  Bezpečnosť novinárov je prioritou Európskej únie

Česká republika ešte stále musí prijať viacero hlukových máp a všetky akčné plány týkajúce sa hluku v prípade aglomerácií, väčších ciest, železničných tratí a letísk. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. České orgány majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Svoje prvé vystúpenie v pléne som venovala Slovensku. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices