prirodna katastrofa
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Regiónom postihnutým katastrofami bude poskytnutá zvýšená podpora EÚ

Rada prijala nariadenie, na základe ktorého sa regiónom postihnutým zemetraseniami, povodňami alebo inými prírodnými katastrofami poskytne zvýšená podpora EÚ. EÚ bude v budúcnosti niesť až 95 % nákladov s cieľom pomôcť postihnutým regiónom pri obnove.

V porovnaní so súčasným príspevkom vo výške 50 % pôjde o takmer dvojnásobok finančného príspevku EÚ pre niektoré regióny.

„Rozhodnutie je veľmi konkrétnym vyjadrením podstaty EÚ, ktorou je premietnuť spoločné hodnoty do konkrétnych aktov solidarity. Žiadna krajina sa nemôže vyhnúť prírodným katastrofám, a preto ide o spoločný záujem všetkých členských štátov“, uviedol maltský parlamentný tajomník pre fondy EÚ a predseda Rady Dr. Aaron Farrugia.

Do roku 2020 bude na podporu regiónov postihnutých katastrofou k dispozícii celková suma 9,8 miliardy EUR. Predstavuje to 5 % Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), z ktorého sa pomoc financuje.

Viac..  Online predaj v Únii naďalej rastie, v niektorých štátoch tvorí vyše tretinu predajov

Celkové finančné prostriedky EFRR vo výške 196,4 miliardy EUR zostávajú nezmenené. S cieľom pomôcť členským štátom zvládať prírodné katastrofy bude EÚ aj naďalej využívať svoj fond solidarity, v rámci ktorého sa môže každý rok zmobilizovať suma 500 miliónov EUR.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices