ukrajina-eu
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil rozšírenie obchodných koncesií pre Ukrajinu

Európsky parlament v utorok v konečnom hlasovaní schválil ľahší prístup väčšieho množstva ukrajinských výrobkov na trh EÚ. Cieľom opatrenia je podporiť hospodársky rast Ukrajiny.

Na konečnom znení nariadenia, ktoré rozširuje preferenčný prístup ukrajinských produktov na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v Dohode o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), sa poslanci dohodli s vyjednávačmi Rady (ministrov) EÚ dňa 13. júna.

Poslanci vyjadrili počas rokovaní podporu novým obchodným koncesiám pre Ukrajinu. Zároveň však presadili, aby bol objem dodatočných kvót pre niektoré poľnohospodárske produkty nižší, ako navrhovala Európska komisia.

Finálny legislatívny text v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie okrem iného:

  • znižuje dodatočné ročné dovozné kvóty pre paradajky z 5.000 ton na 3.000 ton, pre pšenicu zo 100.000 ton na 65.000 ton, pre kukuricu zo 650.000 ton na 625.000 ton, pre jačmeň z 350.000 ton na 325.000 ton a nerozširuje preferenčný prístupu na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v DCFTA pre močovinu a suroviny pre hnojivá,
  • podmieňuje ďalšie otvorenie trhu EÚ pre ukrajinské produkty zintenzívnením boja proti korupcii v krajine,
  • rozširuje možnosť požiadať Európsku komisiu o prešetrenie vplyvu nových opatrení na producentov z EÚ a iniciovanie opatrení na ich ochranu, ktorú mali mať pôvodne len členské štáty, aj na zástupcov výrobných odvetví.

Poslanci schválili nariadenie pomerom hlasov 566 (za): 96 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcia spravodajcu

Viac..  Zatepľovanie bytových domov bude jednoduchšie vďaka 48 miliónom eur z eurofondov

„EÚ ponúka Ukrajine rýchlu pomoc, pričom zároveň zohľadňuje obavy našich poľnohospodárov. Udelením nových obchodných koncesií chceme podporiť prebiehajúce reformy, posilniť malé a stredné podniky a poskytnúť potrebný podnet na zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny. Dúfam, že tieto opatrenia budú pre obyvateľov Ukrajiny hospodársky a politicky prospešné,” uviedol spravodajca Jaroslaw Walesa (EPP, PL).

Súvislosti

Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je ako súčasť asociačnej dohody s Ukrajinou predbežne účinná od januára 2016, predstavuje základ postupného zbližovania a vzájomného otvárania trhov EÚ a Ukrajiny, pričom však Únia v procese znižovania ciel postupuje rýchlejšie. EÚ ponúka Kyjevu ďalšie uľahčenie prístupu na svoj trh v dôsledku hospodárskych ťažkostí krajiny a v nadväznosti na jej reformné úsilie.

Kým EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, tá sa na celkovom obchode Únie podieľa iba 0,8%. Hodnota dovozu z Ukrajiny predstavovala v roku 2015 sumu 12,7 mld. eur, export z EÚ na Ukrajinu dosiahol v tom istom roku hodnotu 13,9 mld. eur.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok telefonoval s ministrom zahraničných vecí USA Antony Blinkenom o situácii na Ukrajine

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok 3. januára 2022 spolu s partnermi …