europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union.

Európsky parlament dal zelenú na začatie rokovaní o nových antidumpingových pravidlách

Parlament dal svojim vyjednávačom zelenú na začatie rokovaní s členskými štátmi o nových antidumpingových pravidlách, ktoré by mali lepšie chrániť priemysel a pracovné miesta v EÚ.

Nové pravidlá výpočtu dovozných ciel sú odpoveďou na spor v súvislosti so štatútom trhového hospodárstva pre Čínu, ako aj na nekalé obchodné praktiky tretích krajín, pre ktoré sú typické výrazné zásahy štátu do hospodárstva v prospech domácich výrobcov.

Rokovací mandát EP obsahuje tieto kľúčové body:

  • antidumpingové vyšetrovane musí brať do úvahy, do akej miery exportujúca krajina rešpektuje medzinárodné pracovné, fiškálne a environmentálne normy, či uplatňuje diskriminačné opatrenia voči zahraničným investíciám a či je na jej území účinne presadzované právo obchodných spoločností, vlastnícke práva, daňové predpisy a systémy úpadku,
  • Európska komisia vydá detailnú správu opisujúcu špecifickú situáciu v krajine či sektore, na ktoré sa bude vzťahovať daný výpočet dovozného cla,
  • Podniky EÚ by nemali byť zaťažené dodatočným dôkazným bremenom nad rámec súčasného postupu, v rámci ktorého môžu požiadať Komisiu o začatie antidumpingového vyšetrovania.

Reakcie slovenských poslancov

„Po skúsenostiach s čínskym dumpingom ocele musí EÚ oveľa aktívnejšie pôsobiť proti nekalým praktikám v medzinárodnom obchode. Je potrebné nájsť spoločnú reč s ďalšími štátmi a aj na pôde WTO prijať jasné pravidlá, ktoré takémuto konaniu zabránia,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  EÚ chce na projekt celosvetovej infraštruktúry Globálna brána vynaložiť 300 miliárd eur

Ďalší postup

Nakoľko nebola v pléne vznesená námietka voči začatiu rokovaní poslancov s ministrami členských štátov, Parlament začne vyjednávať s estónskym predsedníctvom v Rade EÚ o konečnom znení nových predpisov.

Súvislosti

Koniec platnosti časti prístupového protokolu Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v decembri 2016 viedol k polemikám o tom, či členovia WTO môžu naďalej pristupovať k Číne ako k netrhovému hospodárstvu a podľa toho prijímať antidumpingové opatrenia. Nové pravidlá by mali využívať rovnakú metodológiu pre všetkých členov WTO bez ohľadu na štatút ich hospodárstva, zamerajú sa však na krajiny s významne zdeformovaným trhom.

Pracovné miesta a podniky v EÚ – najmä v oceliarskom sektore – sú v dôsledku nadmernej výrobnej kapacity Číny a Pekingom dotovaného hospodárstva pod enormným tlakom. Poslanci v uznesení z mája 2016 naliehali na Komisiu, aby zakročila voči nekalej konkurencii zo strany Číny spôsobom, ktorý bude v súlade s pravidlami WTO.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Sviatlana Cichanovská v europarlamente: Európa musí aktívnejšie čeliť autokracii

Vedúca predstaviteľka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v stredu počas svojho prejavu na pôde Európskeho parlamentu …