peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada chce zjednodušiť pravidlá používania finančných prostriedkov EÚ

Rada chce zjednodušiť život tak pre príjemcov finančných prostriedkov EÚ, ako aj pre správcov finančných prostriedkov EÚ. Rada 28. júna 2017 poverila predsedníctvo začatím rokovaní s Európskym parlamentom o návrhu Komisie, ktorého cieľom je zjednodušiť rozpočtové pravidlá EÚ a viac ich zamerať na výsledky.

Tzv. súhrnným nariadením sa zmení nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj 15 sektorových legislatívnych aktov, a to aj v oblasti poľnohospodárstva a politiky súdržnosti.

„Rokovacia pozícia Rady predstavuje naliehavú výzvu na zjednodušenie vecí. Umožnilo by to, aby Komisia vyplácala finančné prostriedky rýchlejšie s menším počtom byrokratických kontrol oprávnených nákladov. Súčasne chceme zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ naďalej spravovali obozretným spôsobom,“ uviedol Profesor Edward Scicluna, maltský minister financií a predseda Rady.

Dôraz na výsledky

Rada vo svojej rokovacej pozícii podporila možnosť, aby sa platby EÚ zakladali na výsledkoch a nie na preplácaní vynaložených nákladov. Príjemcom a orgánom by to ušetrilo mnoho času a nákladov spojených s používaním finančných prostriedkov EÚ a znížilo by to riziko chýb.

Nové pravidlá by takisto umožnili ľahšie využívanie jednorazových platieb a zjednodušených možností vykazovania nákladov. Znamenalo by to napr., že výskumní pracovníci by mohli tráviť viac času v laboratóriu a menej pri dokumentovaní svojich cestovných nákladov.

Viac..  Ako kompenzáciu za Brexit Slovensko dostane vyše 36 miliónov eur

Zníženie byrokracie

S cieľom znížiť počet kontrol Rada podporila aj myšlienku, aby sa Komisia mohla čo najviac spoliehať na existujúce audity, posúdenia alebo povolenia. Znížila by sa tým byrokracia a príjemcom, ako aj Komisii by sa umožnilo, aby namiesto papierovania trávili viac času na iných úlohách.

Návrhom súhrnného nariadenia sa zlučuje nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ a pravidlá jeho vykonávania do jednotného súboru pravidiel.

Kontext

Komisia predložila súhrnné nariadenie v septembri 2016 ako súčasť preskúmania viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania.

Ďalšie kroky

Trialóg medzi predsedníctvom Rady a zástupcami Parlamentu a Komisie začne v priebehu nasledujúcich týždňov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …