utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia navrhuje akčný plán na podporu Talianska

Keďže je situácia na trase cez centrálne Stredozemie čoraz akútnejšia, Komisia navrhla rad okamžitých opatrení, ktoré môžu prijať členské štáty, Komisia, agentúry EÚ a samotné Taliansko.

Vychádzajúc z práce počas posledných dvoch rokov, ktorej cieľom bolo zachraňovať životy na mori a riadiť zvyšujúci sa počet príchodov po trase cez centrálne Stredozemie, všetky zainteresované strany teraz musia zvýšiť a zrýchliť svoje úsilie v súlade sú zvyšujúcou sa naliehavosťou situácie a záväzkami prijatými vedúcimi predstaviteľmi EÚ.Opatrenia by mali predstavovať základ diskusií na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok v Tallinne.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Zúfalá situácia v Stredozemí nie je ani novinkou, ani prechodným javom. V priebehu posledného dva a pol roka sme dosiahli obrovský pokrok smerom ku skutočnej migračnej politike EÚ, ale naliehavosť situácie si teraz vyžaduje, aby sme seriózne zrýchlili našu spoločnú prácu a nenechali Taliansko opustené. Cieľom nášho úsilia musí byť solidarita, pretože najväčšiemu tlaku sú vystavení tí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, a naše členské štáty. Súčasne musíme konať tak, aby sme podporovali Líbyu v boji proti prevádzačom a posilnili kontrolu hraníc, aby sme znížili počet ľudí, ktorí podstupujú nebezpečné cesty do Európy.“

Kroky na podporu Talianska a obmedzenie tokov

Európska komisia navrhuje množinu opatrení, ktoré sa majú prijať teraz, aby sa zrýchlila spoločná práca Európskej únie na trase cez centrálne Stredozemie, predovšetkým aj to, že:

Komisia:

 • bude ďalej zvyšovať kapacitu líbyjských orgánov prostredníctvom projektu s hodnotou 46 miliónov EUR pripraveného spoločne s Talianskom,
 • podporovať vytvorenie úplne funkčného námorného záchranného a koordinačného strediska v Líbyi,
 • zvýši financovanie migračného manažmentu v Taliansku prostredníctvom 35 miliónov EUR pripravených na okamžitú mobilizáciu,
 • zaručí úplnú mobilizáciu agentúr EÚ:
  • Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je pripravený zvýšiť počet mobilných tímov podporujúcich spracovávanie žiadostí,
  • Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala bezodkladne preskúmať návrhy Talianska súvisiace s operáciou Triton
  • a rezerva rýchleho zásahu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s viac ako 500 odborníkmi v oblasti návratu je pripravená na nasadenie na žiadosť Talianska,
 • začne a bude sa financovať nový presídľovací prísľub predovšetkým z Líbye, Egypta, Nigeru, Etiópie a Sudánu v spolupráci s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov,
 • bude spolupracovať s Líbyou na posilnení kontrol na južnej hranici, a to v spolupráci s krajinami skupiny G5 Sahel a členskými štátmi s finančnou podporou EÚ,
 • s podporou členských štátov posilní úsilie na zabezpečenie readmisných dohôd (alebo ekvivalentných neformálnych dohôd) s krajinami pôvodu a tranzitu,
 • bude ďalej spolupracovať s Nigerom a Mali v rámci pre partnerstvo pri prevencii migrácie smerom do Líbye,
 • bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) na zrýchlení asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye a Nigeru do krajín pôvodu, a to vrátane poskytnutia ďalších finančných prostriedkov,
 • spoločne s členskými štátmi zaručí úplné vykonávanie rámca pre partnerstvo, a to aj nad rámec pôvodných 5 prioritných krajín, s využitím kladných a záporných pák,
 • navyše k 200 miliónom EUR zmobilizovaným v roku 2017 pre severoafrickú časť trustového fondu EÚ – Afrika zabezpečí ekvivalentné financovanie na rok 2018 a ďalšie roky z rozpočtu EÚ a od členských štátov.

Členské štáty by mali:

 • podstatnejším spôsobom prispievať do trustového fondu EÚ – Afrika, aby sa doplnil príspevok 2,6 miliardy EUR z obmedzeného rozpočtu EÚ, a to v súlade s ich záväzkami datovanými ešte do novembra 2015,
 • zrýchliť premiestňovanie z Talianska rýchlejšou reakciou na talianske požiadavky, zvýšiť záväzky a pravidelnejšie ponúkať finančné záväzky,
 • spoločne s Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť pomôcť spolupracovať s Tuniskom, Egyptom a Alžírskom a povzbudiť ich, aby vstúpili do stredozemskej siete Seahorse, a vyzvať Tunisko, Líbyu a Egypt, aby vyhlásili svoje oblasti pre vyhľadávanie a vytvorili formálne námorné záchranné a koordinačné stredisko,
 • zrýchliť diskusie v spolupráci s Európskym parlamentom o reforme dublinského systému v oblasti rozdeľovania žiadostí o azyl v rámci EÚ, aby sa zabezpečila stabilnejšia sieť na riešenie týchto výzev v budúcnosti,
 • zmobilizovať svoje možnosti spoločne s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou na podporu návratu neregulárnych migrantovz Talianska.
Viac..  V. Remišová: V Bruseli bojujeme za národné priority, od EK žiadame pri eurofondoch voľnejšie ruky

Taliansko by malo:

 • v spolupráci s Komisiou a na základe dialógu s mimovládnymi organizáciami navrhnúť kódex správania pre mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú vyhľadávanie a záchranu v Stredozemí,
 • splniť si svoje záväzky v súvislosti s premiestňovaním:
  • urgentným zaregistrovaním všetkých Eritrejčanov prítomných v Taliansku,
  • centralizovaním a štandardizovaním postupu premiestňovania,
  • umožnením relokácie maloletých osôb bez sprievodu
  • a preukázaním väčšej flexibility v prípade bezpečnostných kontrol dvojstranne dohodnutých s inými členskými štátmi,
 • urýchlene začať vykonávať Minnitiho zákon, a to aj:
  • vytvorením ďalšej kapacity hotspotov,
  • zvýšením prijímacej kapacity a udržateľným zvýšením kapacity na zaistenie tak, aby bezodkladne dosiahla aspoň 3 000 miest,
  • predĺžením maximálnej lehoty zaistenia v súlade s právnymi predpismi EÚ
  • a výrazným zrýchlením preskúmavania žiadostí o azyl v štádiu odvolania,
 • urýchliť návraty prostredníctvom:
  • uplatňovania zrýchlených konaní o návrate,
  • väčšieho využitia zrýchlených konaní a dôvodov neprípustnosti,
  • vytvorenia vnútroštátneho zoznamu bezpečných krajín pôvodu,
  • vydávania rozhodnutí o návrate súbežne a spoločne s rozhodnutiami o azyle,
  • zváženia využitia obmedzení pobytu
  • a zdržania sa poskytovania cestovných dokladov žiadateľom o azyl.

Ďalšie kroky

Komisia úzko spolupracuje s estónskym predsedníctvo Rady a opatrenia predstavené by mali vytvárať základ diskusií o okamžitej podpore pre Taliansko, ktoré sa odohrajú na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok v Tallinne.

Základné informácie

Európska únia a jej členské štáty postupne vypracovali silnejšiu a konkrétnejšiu politickú reakciu na záchranu životov a lepšie riadenie migračných tokov v centrálnom Stredozemí.

Strata životov a pokračujúce migračné toky predovšetkým ekonomických migrantov po trase cez centrálne Stredozemie však predstavujú štrukturálnu výzvu a sú naďalej naliehavým problémom spôsobujúcim vážne obavy.

Na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22. – 23. júna 2017 sa vedúci predstavitelia zaviazali teraz rázne konať „a zintenzívniť koordináciu a realizáciu všetkých prvkov uvedených v Maltskom vyhlásení, rámci pre partnerstvo a spoločnom akčnom pláne z Valletty, ktoré bude treba podporiť dostatočnými finančnými zdrojmi.“

Komisia nadväzuje tým, že pomenováva konkrétne kroky, ktoré každá zainteresovaná strana môže podniknúť a mala by podniknúť, aby tieto záväzky naplnila.

Taliansko už podniká dôležité kroky na podporu spolupráce s Líbyou v oblasti migračného manažmentu a na ďalšie zlepšenie vykonávania migračnej politiky EÚ v rámci Talianska. Cieľom nového Minnitiho zákona je výrazné zefektívnenie talianskeho azylového systému a systému vracania osôb v porovnaní s dneškom, pričom sa majú rýchlo identifikovať osoby, ktoré potrebujú ochranu, a súčasne podnikať kroky na uľahčenie rýchleho návratu ekonomických migrantov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Nelegálna migrácia do EÚ je podľa Frontexu opäť na vzostupe

Počet ľudí snažiacich sa vstúpiť do Európy bez povolenia tento rok značne vzrástol. V utorok …