EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre terorizmus
europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre terorizmus

Poslanci rozhodli o zriadení osobitného výboru EP s dvanásťmesačným mandátom, ktorý by mal pomôcť vyriešiť legislatívne a praktické nedostatky boja proti terorizmu v EÚ.

Osobitný výbor preskúma a vyhodnotí rozsah teroristickej hrozby na európskom území. Mal by tiež identifikovať a analyzovať potenciálne chyby a zlyhania, ktoré umožnili uskutočnenie nedávnych teroristických útokov v členských štátoch EÚ.

Výbor bude skúmať najmä:

 • vykonávanie existujúcich opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc,
 • nedostatky pri výmene informácií z oblasti súdnictva, presadzovania práva a spravodajských služieb medzi členskými štátmi,
 • interoperabilitu európskych databáz na výmenu informácií,
 • vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti terorizmu na základné práva,
 • radikalizáciu a účinnosť programov deradikalizácie,
 • pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu – vrátane jeho prepojenia s organizovaným zločinom,
 • osvedčené postupy v oblasti ochrany ľahkých cieľov a kritickej infraštruktúry, napríklad letísk a železničných staníc.

Súvislosti

Osobitný výbor bude mať tridsať členov z radov poslancov a mandát na dvanásť mesiacov, ktorý však môže byť predĺžený. Mandát začne plynúť dňom ustanovujúceho zasadnutia výboru.

Viac..  EÚ chce vytvoriť celosvetový zoznam na identifikáciu falšovaných výrobkov

Výbor predloží priebežnú a konečnú správu, ktoré by mali obsahovať vecné zistenia a odporúčania do budúcnosti.

Súčasťou práce výboru bude organizácia návštev a vypočutí ďalších inštitúcií EÚ, relevantných agentúr, vnútroštátnych parlamentov a vlád členských štátov a tretích krajín, orgánov činných v trestnom konaní, spravodajských služieb, súdov a úradníkov so súdnou právomocou a organizácií pomáhajúcim obetiam terorizmu.

Z dôvodu citlivej povahy informácií, ktorými sa bude výbor zaoberať, by mali niektoré jeho zasadnutia prebiehať za zatvorenými dverami.

Parlament schválil mandát osobitného výboru pomerom hlasov 527 (za): 73 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských poslancov

„Hrozba terorizmu sa týka všetkých členských štátov Európskej únie. Musíme proti nej bojovať spoločne. Naše tajné služby a bezpečnostné orgány musia viac spolupracovať pri prevencii a odhaľovaní potencionálnych útočníkov a ich krycích štruktúr,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Vybor EP

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä dane a testy na zvieratách

Poslanci sa budú tento týždeň zaoberať zdaňovaním firiem, zákazom testovania kozmetiky na zvieratách a viacerými …

 • Výbor bude skúmať najmä:

  vykonávanie existujúcich opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc,

  – dúfam že sa do tejto ochrany konečne dostane aj oblasť práce v colnej únii, hlavne kontrolné opatrenia pri dovoze tovaru. V súčasnej dobe je kontrola postavená na zložitých mechanizmoch – nefunkčná.

  nedostatky pri výmene informácií z oblasti súdnictva, presadzovania práva a spravodajských služieb medzi členskými štátmi,

  – tu treba tiež zakomponovať colnú úniu, kontrolu tovaru z hľadiska bezpečnosti EÚ.

  interoperabilitu európskych databáz na výmenu informácií,
  vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti terorizmu na základné práva,
  radikalizáciu a účinnosť programov deradikalizácie,

  pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu – vrátane jeho prepojenia s organizovaným zločinom,

  – šedá ekonomika s daňovými a colnými únikmi môžu značne finančne podporovať uvedené nežiadúce činnosti.

  osvedčené postupy v oblasti ochrany ľahkých cieľov a kritickej infraštruktúry, napríklad letísk a železničných staníc.