europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre terorizmus

Poslanci rozhodli o zriadení osobitného výboru EP s dvanásťmesačným mandátom, ktorý by mal pomôcť vyriešiť legislatívne a praktické nedostatky boja proti terorizmu v EÚ.

Osobitný výbor preskúma a vyhodnotí rozsah teroristickej hrozby na európskom území. Mal by tiež identifikovať a analyzovať potenciálne chyby a zlyhania, ktoré umožnili uskutočnenie nedávnych teroristických útokov v členských štátoch EÚ.

Výbor bude skúmať najmä:

  • vykonávanie existujúcich opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc,
  • nedostatky pri výmene informácií z oblasti súdnictva, presadzovania práva a spravodajských služieb medzi členskými štátmi,
  • interoperabilitu európskych databáz na výmenu informácií,
  • vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti terorizmu na základné práva,
  • radikalizáciu a účinnosť programov deradikalizácie,
  • pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu – vrátane jeho prepojenia s organizovaným zločinom,
  • osvedčené postupy v oblasti ochrany ľahkých cieľov a kritickej infraštruktúry, napríklad letísk a železničných staníc.

Súvislosti

Osobitný výbor bude mať tridsať členov z radov poslancov a mandát na dvanásť mesiacov, ktorý však môže byť predĺžený. Mandát začne plynúť dňom ustanovujúceho zasadnutia výboru.

Výbor predloží priebežnú a konečnú správu, ktoré by mali obsahovať vecné zistenia a odporúčania do budúcnosti.

Súčasťou práce výboru bude organizácia návštev a vypočutí ďalších inštitúcií EÚ, relevantných agentúr, vnútroštátnych parlamentov a vlád členských štátov a tretích krajín, orgánov činných v trestnom konaní, spravodajských služieb, súdov a úradníkov so súdnou právomocou a organizácií pomáhajúcim obetiam terorizmu.

Viac..  Po zemetrasení Únia Turecku doteraz poskytla humanitárnu pomoc za 5,5 milióna eur

Z dôvodu citlivej povahy informácií, ktorými sa bude výbor zaoberať, by mali niektoré jeho zasadnutia prebiehať za zatvorenými dverami.

Parlament schválil mandát osobitného výboru pomerom hlasov 527 (za): 73 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských poslancov

„Hrozba terorizmu sa týka všetkých členských štátov Európskej únie. Musíme proti nej bojovať spoločne. Naše tajné služby a bezpečnostné orgány musia viac spolupracovať pri prevencii a odhaľovaní potencionálnych útočníkov a ich krycích štruktúr,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

Europoslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych …

Consent choices