les
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament chce, aby sme sa lepšie starali o lesy

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie dnes hlasuje o návrhu ohľadne hospodárenia s lesmi. Návrh je známy pod skratkou LULUCF z anglického land use, land use change and forestry, čo v preklade znamená využívanie pôdy, zmeny využívania pôdy a lesníctvo.

Európske lesy

V EÚ je dokopy 182 miliónov hektárov lesov, čo predstavuje 43% jej rozlohy. Z krajiny na krajiny sa však podiel lesových porastov líši, najviac ich je vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsko, Španielsko a Švédsko, kde pokrývajú viac ako 70% územia. Na Slovensku je to 40%.

Prečo sú lesy také dôležité

Lesy sú užitočné vo viacerých ohľadoch, chránia pôdu proti korózii, tvoria súčasť vodného cyklu, poskytujú miesto pre mnohé zvieratá a regulujú lokálne podnebie. Sú nesmierne dôležité v boji proti klimatickým zmenám, keďže vďaka fotosyntéze pohlcujú z atmosféry oxid uhličitý.

LULUCF alebo ako využívame našu pôdu

Návrh LULUCF je o tom, ako využívame našu pôdu. Či na nej necháme rásť lesy alebo ju premeníme na ornú pôdu. Ak lesy vyrúbeme, ochudobňujeme sa o cenné pohlcovače CO2. V EÚ každoročne pohltia 10,9% emisií skleníkových plynov.

Nariadenie LULUCF

Cieľom tohto nariadenia je prechádzať emisiám, ktoré spôsobuje odlesňovanie a preto od členských štátov požaduje, aby vyrúbané lesy nahrádzali vysádzaním  nových, alebo aby lepšie spravovali existujúce lesy. Stanovuje právny rámec po roku 2021 a je v súlade so záväzkami, ktoré si EÚ dala pri podpise Parížskej dohody.

Viac..  M. Klus: Európska únia má byť lídrom v zmene klímy, konštatuje štátny tajomník

Čo všetko robí EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov

Pri podpise Parížskej dohody sa EÚ zaviazala do roku 2030 znížiť svoje emisie o najmenej 40% (v porovnaní s rokom 1990). Na dosiahnutie tohto cieľa teraz pracuje na konkrétnej legislatíve. Rozpracované sú tri návrhy:

  • revízia systému obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva emisie z priemyslu,
  • návrh o tzv. „spoločnom úsilí“, ktorý stanovuje národné ciele znižovania emisií a to z dopravy, staviteľstva, odpadu a poľnohospodárstva.
  • Tretím je návrh o lesníctve a využívanú pôdy LULUCF.

Čo bude ďalej

V septembri tohto roku bude o návrhu LULUCF rokovať a hlasovať parlamentné plénum.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. …