les
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament chce, aby sme sa lepšie starali o lesy

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie dnes hlasuje o návrhu ohľadne hospodárenia s lesmi. Návrh je známy pod skratkou LULUCF z anglického land use, land use change and forestry, čo v preklade znamená využívanie pôdy, zmeny využívania pôdy a lesníctvo.

Európske lesy

V EÚ je dokopy 182 miliónov hektárov lesov, čo predstavuje 43% jej rozlohy. Z krajiny na krajiny sa však podiel lesových porastov líši, najviac ich je vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsko, Španielsko a Švédsko, kde pokrývajú viac ako 70% územia. Na Slovensku je to 40%.

Prečo sú lesy také dôležité

Lesy sú užitočné vo viacerých ohľadoch, chránia pôdu proti korózii, tvoria súčasť vodného cyklu, poskytujú miesto pre mnohé zvieratá a regulujú lokálne podnebie. Sú nesmierne dôležité v boji proti klimatickým zmenám, keďže vďaka fotosyntéze pohlcujú z atmosféry oxid uhličitý.

LULUCF alebo ako využívame našu pôdu

Návrh LULUCF je o tom, ako využívame našu pôdu. Či na nej necháme rásť lesy alebo ju premeníme na ornú pôdu. Ak lesy vyrúbeme, ochudobňujeme sa o cenné pohlcovače CO2. V EÚ každoročne pohltia 10,9% emisií skleníkových plynov.

Viac..  Európsky parlament svieti na zlato. Pripája sa k iniciatíve proti detskej rakovine

Nariadenie LULUCF

Cieľom tohto nariadenia je prechádzať emisiám, ktoré spôsobuje odlesňovanie a preto od členských štátov požaduje, aby vyrúbané lesy nahrádzali vysádzaním  nových, alebo aby lepšie spravovali existujúce lesy. Stanovuje právny rámec po roku 2021 a je v súlade so záväzkami, ktoré si EÚ dala pri podpise Parížskej dohody.

Čo všetko robí EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov

Pri podpise Parížskej dohody sa EÚ zaviazala do roku 2030 znížiť svoje emisie o najmenej 40% (v porovnaní s rokom 1990). Na dosiahnutie tohto cieľa teraz pracuje na konkrétnej legislatíve. Rozpracované sú tri návrhy:

  • revízia systému obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva emisie z priemyslu,
  • návrh o tzv. „spoločnom úsilí“, ktorý stanovuje národné ciele znižovania emisií a to z dopravy, staviteľstva, odpadu a poľnohospodárstva.
  • Tretím je návrh o lesníctve a využívanú pôdy LULUCF.

Čo bude ďalej

V septembri tohto roku bude o návrhu LULUCF rokovať a hlasovať parlamentné plénum.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka ešte nevieme, či bude do …