ukrajina eu
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala dohodu o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí dohody o pridružení s Ukrajinou v mene Európskej únie. Stalo sa tak v predvečer samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa koná v Kyjeve.

Ide o posledný krok ratifikačného procesu, ktorým sa EÚ a Ukrajina zaväzujú k užším dlhodobým vzťahom vo všetkých hlavných oblastiach politiky. Vďaka tomu bude možné úplné vykonávanie dohody od 1. septembra 2017.

Dohoda o pridružení sa už z veľkej časti vykonáva. Mnoho politických a odvetvových častí dohody sa predbežne uplatňuje od 1. septembra 2014, pričom jej obchodná časť, týkajúca sa prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2016. Uzavretím a nadobudnutím platnosti dohody sa spolupráci v oblastiach, ako je zahraničná a bezpečnostná politika, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť (vrátane migrácie), dane, riadenie verejných financií, veda a technológia, vzdelávanie a informačná spoločnosť, dodá nový impulz.

Európska únia a Ukrajina podpísali v roku 2014 dohodu o pridružení, čím sa začala nová etapa v rozvoji ich vzájomných vzťahov. Dohoda o pridružení je hlavným nástrojom zbližovania Ukrajiny a EÚ: podporujú sa ňou hlbšie politické väzbysilnejšie hospodárske prepojenie a rešpektovanie spoločných hodnôt.

Viac..  I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

Hospodárskou časťou dohody týkajúcou sa DCFTA sa Ukrajine poskytuje rámec pre modernizáciu jej obchodných vzťahov a hospodársky rozvoj prostredníctvom otvorenia trhov a harmonizácie zákonov, noriem a iných právnych predpisov v rôznych odvetviach. Pomôže tak pri zosúlaďovańí kľúčových odvetví ukrajinského hospodárstva s normami EÚ.

Európska rada 15. decembra 2016 opätovne potvrdila svoj záväzok k uzavretiu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a objasnila výklad viacerých aspektov dohody. Rozhodnutie hláv štátov a predsedov vlád EÚ pripravilo cestu pre všetky členské štáty EÚ, aby potvrdili ratifikáciu dohody.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …