Unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Únia kapitálových trhov: Rada obnovila svoj záväzok v oblasti akčného plánu


Rada prijala závery o preskúmaní akčného plánu EÚ v oblasti únie kapitálových trhov v polovici trvania, ktoré vykonala Komisia.

Rada obnovila svoj záväzok v oblasti akčného plánu, ktorý je zameraný na zabezpečenie plne funkčnej únie kapitálových trhov do konca roku 2019. Podporila niekoľko prioritných iniciatív, ktoré stanovila Komisia.

V záveroch sa zdôrazňuje, že v súvislosti s plánom sa doteraz dosiahol značný pokrok, pričom sa už vykonali takmer dve tretiny opatrení. Od jeho spustenia v septembri 2015 však vyvstali mnohé problémy a s nimi prišla aj potreba plán posilniť.

„Európske hospodárstvo sa ustavične zlepšuje. V súčasnosti najviac zo všetkého potrebujeme väčšie investície. Z tohto dôvodu je únia kapitálových trhov na poprednom mieste programu estónskeho predsedníctva“, povedal pán Tõniste. „V záujme dosiahnutia udržateľného hospodárskeho rastu v dlhodobejšom horizonte je nevyhnutné, aby sa rozšírila škála dostupných zdrojov financovania, a to najmä pre mladé a inovačné spoločnosti.“

Rada potvrdila priority tohto plánu, ktorými sú:

– posilnenie kapitálových trhov s cieľom prilákať viac investícií pre európske podniky a projekty v oblasti infraštruktúry, a to vrátane zahraničných investícií;

– zlepšenie prístupu k financovaniu, najmä pre európske MSP a startupy a osobitne v inovačných odvetviach priemyslu.

Viac..  Európsky semester 2023 na koordináciu hospodárskych politík

Takmer dva roky po prijatí plánu sa zvyšuje dynamika oživenia hospodárstva v EÚ. Miera investícií je však stále pod úrovňami z predkrízového obdobia, a to aj naďalej brzdí rast v dlhodobejšom horizonte.

Komisia v oznámení vydanom 8. júna 2017 popisuje preskúmanie v polovici trvania.

Kladie osobitný dôraz na opatrenia týkajúce sa udržateľných financií a finančnej technológie. V oznámení sa stanovujú tri kategórie opatrení, ktoré sa majú vykonávať:

– opatrenia, ktoré sa ohlásili v roku 2015 a ktoré sa ešte nevykonali;

– nadviazanie na opatrenia zavŕšené v rámci akčného plánu na rok 2015;

– nové prioritné opatrenia.

Závery sa prijali na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …