Europska unia

Diskusia o budúcnosti Európy naberá rýchlosť. Doteraz oslovila viac než 30 miliónov občanov

Komisia ponúkla päť scenárov možného vývoja EÚ v budúcom desaťročí. Odvtedy prebieha široká diskusia, ktorú vo všeobecnosti podporujú politické inštitúcie a občianska spoločnosť. Doteraz sa na 1 750 akciách, ktoré zorganizovala alebo podporila Komisia, zúčastnilo viac než 270 000 občanov a oveľa viac ľudí sa zapojilo cez internet. 

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu povedal: „Veľmi ma povzbudilo, keď som videl, že do diskusie o budúcnosti Európskej únie, ktorú Komisia začala 1. marca 2017 bielou knihou, sa zapojilo toľko ľudí. Bolo vyjadrených už veľa rôznych názorov a silné pozitívne impulzy nás posúvajú dopredu. Svoju víziu predložím v septembri, budúcnosť Európy však v skutočnosti bude Vaším projektom. Knihy zajtrajších dejín napíšete vy. Tak sa zapájajte aj naďalej, nech je Vaše hlasy počuť!”

Akcie a diskusie sa budú v nadchádzajúcich mesiacoch organizovať naďalej a občania sa môžu vyjadriť aj priamo na tomto webovom sídle. Občania sa vyzývajú, aby naďalej vyjadrovali svoje názory, najmä pred výročným prejavom o stave Európskej únie 13. septembra 2017, kedy predseda Juncker predloží svoju víziu budúcnosti Európy.

Súvislosti

Komisia 1. marca začala Bielou knihou o budúcnosti Európy celoeurópsku diskusiu, ktorá umožní občanom a vedúcim predstaviteľom formovať víziu EÚ-27. Biela kniha ponúka päť scenárov vývoja Únie do roku 2025:

  • Pokračovanie v súčasnom smerovaní“: EÚ-27 bude pokračovať v plnení svojho pozitívneho programu reforiem,
  • Iba jednotný trh“: EÚ-27 sa zameria na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí politiky,
  • Tí, ktorí chcú, robia viac“: EÚ-27 bude fungovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, užšie spolupracovať v konkrétnych oblastiach,
  • Menej, ale efektívnejšie“: EÚ-27 sa zameria na vybrané oblasti politiky, v ktorých bude pracovať viac a rýchlejšie, zatiaľ čo v iných oblastiach bude pracovať menej,
  • Oveľa viac spoločne“: členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a krokov v rámci rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach.
Viac..  Europoslanci sa obávajú, či Slovensko dokáže vyčerpať peniaze z Plánu obnovy a odolnosti EÚ

Scenáre zahŕňajú celú škálu možností s výsledkami, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej oblasti politiky. Majú ilustračnú povahu. Vzájomne sa nevylučujú ani nie sú vyčerpávajúce.

Komisia predložila aj súbor diskusných dokumentov o otázkach, ktoré sú pre Európu kľúčové: 1. rozvoj sociálneho rozmeru Európy; 2. prehĺbenie hospodárskej a menovej únie; 3. využívanie prínosov globalizácie, 4. budúcnosť európskej obrany a 5. budúcnosť financií EÚ.

Predseda Juncker sa bude týmto témam podrobnejšie venovať vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2017 pred tým, než sa na zasadnutí Európskej rady v decembri 2017 budú môcť prijať prvé závery. Tento harmonogram umožní prijať rozhodnutie o smerovaní Únie včas – ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …