IKT
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurostat: V IT sektore pracovalo v EÚ minulý rok viac ako 8 miliónov odborníkov

V minulom roku bolo v EÚ v pozícii odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) zamestnaných približne 8,2 milióna ľudí, čo predstavuje 3,7 percent z celkovej zamestnanosti. Za posledné roky tak stúpa nielen ich počet, ale aj podiel na celkovej zamestnanosti v EÚ v snahe lepšie sa prispôsobiť čoraz digitalizovanejšiemu svetu.

V tejto profesii pracujú takmer výlučne muži, ktorí v roku 2016 tvorili až 8 z 10 IT odborníkov zamestnaných v EÚ (presne 83,3%). IT zároveň zamestnáva najmä ľudí s vyšším vzdelaním, pričom podľa štatistík má viac ako 6 z 10 IT špecialistov (61,8%) má vysokoškolské alebo vyššie vzdelanie.

Čo sa týka firiem, v roku 2016 zamestnávala každá piata firma v EÚ (20%) IT odborníkov a približne každá desiata firma (9%) buď zamestnala alebo chcela zamestnať takýchto špecialistov. Až 41% podnikov, ktoré robili nábor IT odborníkov však malo problémy s vyplnením voľných pracovných miest.

Tieto údaje, ktoré publikoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat, sa využívajú najmä na tvorbu niekoľkých európskych politík a iniciatív, vrátane stratégie jednotného digitálneho trhu.

Podiel IT odborníkov na celkovej zamestnanosti je najvyšší vo Fínsku a Švédsku

Zo všetkých IT odborníkov, ktorí boli v roku 2016 zamestnaní v Európskej únii, bola polovica z nich zastúpená v troch členských štátoch: vo Veľkej Británii (1,6 milióna ľudí), v Nemecku (1,5 milióna) a vo Francúzsku (1 milión).

V relatívnom vyjadrení bol najvyšší podiel IT špecialistov na celkovej zamestnanosti zaznamenaný vo Fínsku (6.6%) a vo Švédsku (6.3%). Nasledovali Estónsko (5.3%), Veľká Británia (5.1%) a Holandsko (5.0%). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnilo Grécko s najmenším podielom IT odborníkov (1,4%), nasledovali Rumunsko (2%), Cyprus a Lotyšsko (obe 2,2%).

V porovnaní s rokom 2011 sa absolútny počet a podiel IT odborníkov na celkovej zamestnanosti vlani zvýšil v takmer všetkých členských krajinách, najmä v Estónsku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, Fínsku, Bulharsku, ChorvátskuMaďarsku. Na úrovni EÚ narástol počet IT odborníkov medzi rokmi 2011 a 2016 o 1,8 milióna a ich podiel na celkovej zamestnanosti narástol za rovnaké obdobie z 3 na 3,7%.

Najviac mužov v IT sektore pôsobí na Slovensku a Českej republike

Podiel žien zamestnaných v rámci IT sektora je vo všetkých členských štátoch EÚ nízky, čo je v ostrom kontraste s celkovým podielom zamestnanosti, kde je zastúpenie pohlaví vyvážené. Údaje z roku 2016 ukazujú, že prevažná časť IT odborníkov (až 83,3%) zamestnaní v EÚ boli muži. Najväčší podiel mužov v IT malo práve Slovensko (90,8%), Česká republika (88,8%), Malta (88,3%), Grécko (87,3%), Maďarsko (86,9%) a Chorvátsko (86,7%). Naopak, najmenej mužov v IT pracuje v Bulharsku (69,8%), Rumunsku (73,7%), Lotyšsku a Litve (obe 75,2%).

Viac..  MDŽ: Kým svet útočí na práva žien, EÚ robí zásadné rozhodnutia v ich prospech

Najviac IT odborníkov s vysokoškolským vzdelaním je v Írsku a Litve

Až 6 z 10 (61,8%) IT odborníkov v EÚ malo v roku 2016 vysokoškolské vzdelanie. Najviac ich bolo v Írsku (82,4%) a v Litve (80,7%). Nasledovali Španielsko (79,1%), Francúzsko (78,4%) a Belgicko (76,2%). Najmenej vysokoškolsky vzdelaných IT odborníkov bolo naopak v Taliansku (32,8%), Nemecku (49,6%), Portugalsku (51,2%) a Chorvátsku (52,5%).

Podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním bol pritom u IT odborníkov vyšší v porovnaní s celkovou zamestnanosťou v EÚ.

Najviac IT odborníkov mladších ako 35 rokov je na Malte, v Lotyšsku a v Poľsku

Viac ako tretina IT odborníkov (36,3%) v roku 2016 v EÚ bola mladšia ako 35 rokov. Najviac IT odborníkov vo veku do 35 rokov mala Malta (63,1%), Lotyšsko (54,1%), Poľsko (53,6%) a Litva (50,2%). Na druhej strane, podiel IT špecialistov mladších ako 35 rokov bol najmenší v Taliansku (24,5%) a troch severských členských štátoch: Fínsku (28,6%), Švédsku (30,0%) a Dánsku (30,4%), kde tvorili menej ako tretinu všetkých IT odborníkov.

V roku 2016 bolo viac ľudí mladších ako 35 rokov medzi IT odborníkmi v porovnaní s celkovou zamestnanosťou vo väčšine členských krajín EÚ, s výnimkou Dánska, Fínska, Švédska, Holandska, Luxemburska a Veľkej Británie.

Problémy s náborom IT odborníkov mali firmy v každom členskom štáte

Až 41% podnikov, ktoré hľadali IT odborníkov alebo sa snažili ich zamestnať malo pri ich hľadaní ťažkosti. Najväčší podiel takýchto podnikov zaznamenala Česká republika (66% podnikov, ktoré robili nábor alebo sa snažili zamestnať IT odborníkov), Slovinsko (63%), Luxembursko  a Rakúsko (obe 61%), Belgicko (59%), Estónsko (58%) a Holandsko (57%). Na druhej strane, najmenší podiel takýchto firiem bol v Španielsku (17%), Grécku (28%), Poľsku a Taliansku (obe 31%) a Portugalsku (32%).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Ženám patrí v Únii tretina poslaneckých mandátov v národných parlamentoch

V júli 2022 patrilo ženám 32,7 % všetkých poslaneckých mandátov v národných parlamentoch v celej …

Consent choices