Federica Mogherini
Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini. PHOTO: © European Union.

Komisii sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri zvyšovaní odolnosti EÚ voči hybridným hrozbám

Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová prezentovali správu hodnotiacu pokrok a opatrenia, ktoré sa podarilo prijať v rámci implementácie spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a zároveň predstavili ďalšie potrebné kroky v tejto oblasti.

Hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné metódy, ktoré môžu štáty i neštátne subjekty používať koordinovaným spôsobom, pričom nedosahujú stupeň formálne vyhlásenej vojny. Cieľom nie je len spôsobiť priame straty a zneužiť slabé miesta, ale aj destabilizovať spoločnosť a vyprovokovať neistotu, ktorá má ochromiť rozhodovacie procesy.

Cieľom prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a podporu odolnosti EÚ v apríli minulého roku bolo vytvoriť Úniu, ktorá chráni svojich občanov, ako to prisľúbil predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016. Úsilie vychádza z iniciatív v oblasti obrany, akou je napríklad Európsky obranný fond a je výsledkom intenzívnej úrovne spolupráce medzi EÚ a NATO.

Európska komisia skonštatovala, že v každej z 22 oblastí boja proti hybridným hrozbám, ktoré boli zadefinované minulý rok, sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. Medzi týmito oblasťami sú napríklad zlepšovanie informovanosti o hybridných hrozbách, budovanie odolnosti, ochrana Európanov online, či spolupráca s tretími krajinami a v rámci NATO.

Viac..  Európska komisia plánuje navýšiť financovanie iniciatívy COVAX na miliardu eur

Od prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám sa zároveň zvýšila výmena informácií medzi členskými štátmi. EÚ tiež pokročila pri ochrane kritickej infraštruktúry v oblastiach ako sú doprava, energetika, kybernetická bezpečnosť a finančný systém, ako aj v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii. Oblasť hybridných hrozieb však naďalej predstavuje veľkú výzvu, keďže ich povaha sa naďalej mení a vyvíja.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Eurofondy zabránili zrúteniu častí krásneho hradu Branč. VIDEO

Hrad Branč, neďaleko Myjavy, bol postavený na konci 13.storočia. Počas svojej histórie mal viac ako …