zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ženy sú u nás chudobou ohrozené viac. Zarábajú podstatne menej ako muži

BRATISLAVA / Ženy sú chudobou ohrozené viac než muži. Slovenky majú priemernú hodinovú mzdu o 18 percent nižšiu ako muži, pri hrubej mesačnej mzde je tento rozdiel až takmer 22 percent. Ministerstvo práce za možné príčiny týchto rozdielov považuje i nižšiu zamestnanosť žien a častejšiu voľbu skrátených úväzkov popri starostlivosti o rodinu a domácnosť, čo sa napokon odráža na nižších mzdách a dôchodkoch. Uvádza sa to v Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016, ktorú na rokovaní schválila vláda.

Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je na Slovensku len polovica žien s viac než tromi deťmi zamestnaná a až 44 percent týchto žien má príjem pod hranicou chudoby. Vplyv rodičovstva na zamestnanosť sa prejavuje i tým, že klesá počet zamestnaných žien a zároveň narastá miera zamestnanosti mužov. Podľa správy ministerstva práce sa takzvaný efekt rodičovstva prejavuje v takmer všetkých krajinách EÚ, no na Slovensku je extrémne silný.

Miera zamestnanosti slovenských žien vo veku 25 až 49 rokov, ktoré majú dieťa v predškolskom veku, je nižšia ako 40 percent, zatiaľ čo u mužov presahuje 83 percent.

Významnou príčinou nižšej participácie matiek na trhu práce sú i chýbajúce škôlky a jasle. Podľa Eurostatu navštevuje zariadenia starostlivosti o deti do dvoch rokov len sedem percent slovenských detí, čo nás radí na spodné priečky rebríčka európskych krajín spolu s Rumunskom (3%), Českom (5%) a Poľskom (5%). Spomedzi detí vo veku od troch do šiestich rokov navštevuje predškolské zariadenia 74 percent slovenských detí, európsky priemer dosahuje približne 83 percent.

Viac..  Europoslanec Robert Hajšel žiada Brusel o pomoc pre Banskú Štiavnicu

Deviata správa o stave rodovej rovnosti je predovšetkým reflexiou na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. Mapuje udalosti a iniciatívy, ktoré sa v tomto období uskutočnili na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Zároveň prináša i rodovú analýzu a situáciu na Slovensku porovnáva s ostatnými krajinami Európskej únie. Správa pripomína, že vlani sa v Bratislave pri príležitosti slovenského predsedníctva zrealizovalo viacero podujatí zameraných na oblasť rodovej rovnosti, vrátane zasadnutia Skupiny na vysokej úrovni pre uplatňovanie rodového hľadiska a tematickej konferencie Zosúladenie pracovného a rodinného života v meniacej sa spoločnosti.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Každý piaty človek bol v roku 2020 ohrozený chudobou

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices