EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZAUJÍMAVOSTI / Medzinárodný jazyk esperanto oslavuje 130. výročie svojho vzniku
erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Medzinárodný jazyk esperanto oslavuje 130. výročie svojho vzniku

Najznámejší plánový jazyk na svete – esperanto – má svoje okrúhle narodeniny – toto dielo varšavského lekára Ludvika Zamenhofa má za cieľ byť pomocný jazyk v medzinárodnej komunikácii a fungovať ako nadnárodný dorozumievací prostriedok. Jeho výhodou oproti národným jazykom je najmä jeho jednoduchosť (dá sa zvládnuť 5-10 krát rýchlejšie) a neutralita (nepatrí nikomu a zároveň každému, kto sa ho naučí).
Z Varšavy do Martina
26.7. uplynie presne 130 rokov od vydania prvej učebnice esperanta vo Varšave, ktorá uzrela svetlo sveta v tento deň v roku 1887 a umožnila tak vznik a rozšírenie esperanta po svete. Zaujímavosťou je, že tvorca jazyka využil na vydanie svojej prvej učebnice polovicu vena zo sobáša, ktoré získal od svojho svokra, zámožného obchodníka z Litvy.
V tomto roku si zároveň na Slovensku pripomíname 110 rokov od vydania prvej učebnice esperanta pre Slovákov, ktorú v roku 1907 vydal v Martine v slovenčine pacifista a zástanca esperanta Albert Škarvan.
Esperanto sa týmto stalo známe aj na Slovensku a od tejto doby sa datuje aj vznik slovenského esperantského hnutia, v ktorom pôsobili v minulosti aj viaceré známe osobnosti, ako napr. maliar Martin Benka či hudobný skladateľ Ján Valašťan Dolinský alebo aj podnikateľ a neskôr poslanec NRSR Bohumil Hanzel.
Jednoduchosť a efektivita
Esperanto je jazykom bez výnimiek, jeho gramatika má šestnásť základných pravidiel a slovná zásoba je založená na románskych, germánskych a slovanských jazykoch. Bol vytvorený podľa určitého plánu, sústavy a poriadku – preto je pravidelný a zároveň veľmi efektívny z hľadiska naučenia sa a jeho používania. Jeho zvuk pripomína taliančinu. Číta sa tak, ako sa píše. Na svete ovláda tento jazyk podľa odhadov až dva milióny ľudí. Pre asi tisícku z nich je to materinský jazyk. Sú to najmä deti z manželstiev, v ktorých každý z rodičov je inej národnosti a esperanto používajú doma ako dorozumievací prostriedok. Svetový esperantský zväz (UEA) združujúci esperantistov usporadúva každý rok Svetový kongres esperanta – práve v minulom roku sa tento kongres uskutočnil po prvý krát v histórii na Slovensku – v meste Nitra sa konal 101. ročník tohto podujatia (viac TU).
Esperanto napreduje aj vďaka internetu
Vydaním prvej učebnice L.L.Zamenhof umožnil vznik medzinárodnej komunity, ktorá sa začala rozširovať po celom svete a v dnešnej dobe možno nájsť esperantistov takmer v každej krajine na svete. Esperantisti svoj jazyk využívajú na cestovanie a vzájomnú komunikáciu, organizujú v ňom medzinárodné akcie a aktivity. Navyše sa tento jazyk stále vyvíja a s rozvojom vedy a techniky v ňom pribúdajú nové slová. V súčasnosti zažíva esperanto nárast popularity – z časti k tomu prispel aj rozvoj internetu, ktorý umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu komunikáciu medzi esperantistami po svete. Napríklad známa americká web-stránka na učenie sa cudzích jazykov Duolingo  má už vyše milióna užívateľov, ktorý sa na nej učia esperanto.
Aj na Slovensku sme svetoví
Na Slovensku sa esperantu darí pomerne dobre – aj keď počet aktívnych členov nie je vysoký, vo viacerých ohľadoch sme dokonca na špičke v celosvetovom meradle. Ako hovorí predseda Slovenskej esperantskej federácie Peter Baláž: „Za naše úspechy, ktoré sú medzi esperantistami dobre známe po celom svete vďačíme viacerým faktorom – jedným z nich sú viaceré osobnosti esperantského hnutia, ktoré realizujú svetovo úspešné projekty, zároveň napríklad na organizovanie medzinárodných podujatí máme vhodnú polohu ako krajina v strede Európy. Vďaka tomuto sa napríklad už od roku 2007 koná každoročne na Slovensku „Letná škola esperanta“, ktorá sa stala najväčšou školou esperanta na svete, ktorú navštevuje približne 180-250 účastníkov z 20 krajín sveta. Tohtoročná Letná škola esperanta sa práve skončila v Banskej Štiavnici (15.-23.7.) a medzi 173 účastníkmi z 19. krajín bolo najviac – až 37 zo Slovenska.
Okrem podujatí ale máme aj iné prvenstvá – slovenský autor a dlhoročný aktivista Stanislav Marček z Martina vydal populárnu učebnicu „Esperanto priamou metódou“, ktorá už vyšla v 35 jazykoch a stala sa tak najprekladanejšou učebnicou esperanta na svete. Zároveň sme jednotkou aj v modernom vzdelávaní – práve u nás, v meste Partizánske má sídlo združenie „Edukácia@Internet“, ktoré vytvorilo svetovo najpoužívanejšiu online platformu na učenie sa tohto jazyka cez internet – tento portál funguje bezplatne v 34. jazykoch a má vyše 250.000 registrovaných užívateľov z vyše 200 krajín sveta. Zároveň používa toto združenie esperanto ako svoj pracovný jazyk vo svojej kancelárii, nakoľko jej tým je medzinárodný a hosťuje aj dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v rámci projektu Erasmus+.
 
Esperanto ako podporovateľ mnohojazyčnosti
A čo viac – práve vďaka esperantu (ktoré bolo prvým e-learningovým projektom tohto združenia) vznikli následne iné stránky na iné jazyky – už od roku 2011 funguje napríklad portál na učenie sa slovenčiny pre cudzincov – ktorý už má 13 jazykových verzií a vyše 55.000 užívateľov. Je to prvá a zároveň jediná bezplatná viacjazyčná stránka na učenie sa slovenčiny na svete. Následne pribudli iné portáli na iné jazyky: deutsch.info pre nemčinu, mluvtecesky.net na češtinu či práve dokončovaný russky.info na ruštinu. Esperanto teda nie je iba bránou k iným jazykom a kultúram ale zároveň aj aktívnym podporovateľom viacjazyčnosti a demokratickej nadnárodnej komunikácie.
Viac..  Vo vajciach inšpekcia opäť našla škodlivý fipronil

O dac

Odporúčame pozrieť

peniaze

Slovensko patrí medzi trojicu štátov EÚ, ktoré najviac tolerujú korupciu

Európska komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii  uverejnila dva nové prieskumy Eurobarometra, ktoré …