EUNAVFOR MED Sophia,
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada predĺžila mandát operácie EUNAVFOR MED Sophia

Operácia EUNAVFOR MED Sophia je námornou operáciou EÚ, ktorá narúša obchodný model prevádzačov migrantov a obchodníkov s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredozemia. Operácia má dve podporné úlohy: výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva a prispievanie k vykonávaniu zbrojného embarga OSN na šírom mori pri pobreží Líbye v súlade s rezolúciami BR OSN č. 2292 (2016) a 2357 (2017).

Rada tiež zmenila mandát operácie s cieľom:

  • zaviesť monitorovací mechanizmus účastníkov výcviku, aby sa zabezpečila dlhodobá efektívnosť výcviku líbyjskej pobrežnej stráže;
  • vykonávať nové činnosti dohľadu a zhromažďovať informácie o nezákonnom obchodovaní s vývozom ropy z Líbye v súlade s rezolúciami BR OSN č. 2146 (2014) a č. 2362 (2017);
  • zlepšiť možnosti výmeny informácií s orgánmi presadzovania práva členských štátov, FRONTEX-om a EUROPOL-om v oblasti obchodovania s ľuďmi.

„Pred dvoma rokmi sa členské štáty Európskej únie jednomyseľne rozhodli spoločne riešiť jeden z najviac odsúdeniahodných zločinov našich čias – obchodovanie s ľuďmi – zriadením operácie EUNAVFOR Med Sophia. V Stredozemnom mori bolo zadržaných mnoho osôb podozrivých z prevádzačstva a zachránených mnoho životov a od minulého roka naše ženy a muži, ktorí slúžia pod európskou vlajkou, zabezpečujú aj výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a presadzujú zbrojné embargo na šírom mori pri pobreží Líbye. S mimoriadnou hrdosťou oznamujem, že mandát operácie Sophia bol jednomyseľne predĺžený, pričom sa operácia znova poverila dodatočnými úlohami,“ uviedla Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. „Prioritne začneme v nadchádzajúcich dňoch revíziu operačného plánu s cieľom začleniť nové úlohy, ako je mechanizmus na monitorovanie činností líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva po absolvovaní odbornej prípravy, a s cieľom zvýšiť účinnosť misie a spoločnú zodpovednosť medzi členskými štátmi“, dodala.

Viac..  M. Klus: Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú nenávisť a polarizujú spoločnosť

Súvislosti

Operácia EU NAVFOR MED Sophia sa začala 22. júna 2015 ako súčasť komplexného prístupu EÚ zameraného na lepšie riadenie neregulárnej migrácie a narúšanie sietí obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov.

V októbri 2015 vstúpila operácia do aktívnej fázy umožňujúcej identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel, ktoré používajú alebo pravdepodobne používajú prevádzači migranti a obchodníci s ľuďmi. Odvtedy táto operácia prispela k zadržaniu 110 podozrivých prevádzačov a obchodníkov a ich odovzdaniu talianskym orgánom a k neutralizácii 470 plavidiel. Táto operácia okrem toho pomohla zachrániť takmer 40 000 životov.

Rada 20. júna 2016 doplnila mandát operácie o dve podporné úlohy. V rámci operácie sa odvtedy vycvičilo 136 príslušníkov líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva. V rámci prispievania k vykonávaniu zbrojného embarga OSN na šírom mori pri pobreží Líbye tiež skontaktovalo viac ako 650 plavidiel, vykonalo sa 51 priateľských priblížení, 7 kontrol vlajky a 3 inšpekcie.

Veliteľom operácie EUNAVFOR MED je kontradmirál Credendino z Talianska. Veliteľstvo misie sa nachádza v Ríme.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Nelegálna migrácia do EÚ je podľa Frontexu opäť na vzostupe

Počet ľudí snažiacich sa vstúpiť do Európy bez povolenia tento rok značne vzrástol. V utorok …