EUNAVFOR MED Sophia,
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada predĺžila mandát operácie EUNAVFOR MED Sophia

Operácia EUNAVFOR MED Sophia je námornou operáciou EÚ, ktorá narúša obchodný model prevádzačov migrantov a obchodníkov s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredozemia. Operácia má dve podporné úlohy: výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva a prispievanie k vykonávaniu zbrojného embarga OSN na šírom mori pri pobreží Líbye v súlade s rezolúciami BR OSN č. 2292 (2016) a 2357 (2017).

Rada tiež zmenila mandát operácie s cieľom:

  • zaviesť monitorovací mechanizmus účastníkov výcviku, aby sa zabezpečila dlhodobá efektívnosť výcviku líbyjskej pobrežnej stráže;
  • vykonávať nové činnosti dohľadu a zhromažďovať informácie o nezákonnom obchodovaní s vývozom ropy z Líbye v súlade s rezolúciami BR OSN č. 2146 (2014) a č. 2362 (2017);
  • zlepšiť možnosti výmeny informácií s orgánmi presadzovania práva členských štátov, FRONTEX-om a EUROPOL-om v oblasti obchodovania s ľuďmi.

„Pred dvoma rokmi sa členské štáty Európskej únie jednomyseľne rozhodli spoločne riešiť jeden z najviac odsúdeniahodných zločinov našich čias – obchodovanie s ľuďmi – zriadením operácie EUNAVFOR Med Sophia. V Stredozemnom mori bolo zadržaných mnoho osôb podozrivých z prevádzačstva a zachránených mnoho životov a od minulého roka naše ženy a muži, ktorí slúžia pod európskou vlajkou, zabezpečujú aj výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a presadzujú zbrojné embargo na šírom mori pri pobreží Líbye. S mimoriadnou hrdosťou oznamujem, že mandát operácie Sophia bol jednomyseľne predĺžený, pričom sa operácia znova poverila dodatočnými úlohami,“ uviedla Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. „Prioritne začneme v nadchádzajúcich dňoch revíziu operačného plánu s cieľom začleniť nové úlohy, ako je mechanizmus na monitorovanie činností líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva po absolvovaní odbornej prípravy, a s cieľom zvýšiť účinnosť misie a spoločnú zodpovednosť medzi členskými štátmi“, dodala.

Viac..  Európsky parlament chce, aby boli hranice otvorené čo najskôr, ale koordinovane

Súvislosti

Operácia EU NAVFOR MED Sophia sa začala 22. júna 2015 ako súčasť komplexného prístupu EÚ zameraného na lepšie riadenie neregulárnej migrácie a narúšanie sietí obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov.

V októbri 2015 vstúpila operácia do aktívnej fázy umožňujúcej identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel, ktoré používajú alebo pravdepodobne používajú prevádzači migranti a obchodníci s ľuďmi. Odvtedy táto operácia prispela k zadržaniu 110 podozrivých prevádzačov a obchodníkov a ich odovzdaniu talianskym orgánom a k neutralizácii 470 plavidiel. Táto operácia okrem toho pomohla zachrániť takmer 40 000 životov.

Rada 20. júna 2016 doplnila mandát operácie o dve podporné úlohy. V rámci operácie sa odvtedy vycvičilo 136 príslušníkov líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva. V rámci prispievania k vykonávaniu zbrojného embarga OSN na šírom mori pri pobreží Líbye tiež skontaktovalo viac ako 650 plavidiel, vykonalo sa 51 priateľských priblížení, 7 kontrol vlajky a 3 inšpekcie.

Veliteľom operácie EUNAVFOR MED je kontradmirál Credendino z Talianska. Veliteľstvo misie sa nachádza v Ríme.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

dovolenka

Občania desiatich štátov EÚ už nebudú preukazovať dôvod vstupu do Chorvátska

Občania desiatich členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, už nebudú musieť pre dobrú epidemiologickú situáciu …