EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Začal sa boj o agentúry EÚ sídliace v Spojenom kráľovstve

Rade predložili členské štáty 27 návrhov týkajúcich sa 23 miest, ktoré majú záujem, aby v nich sídlili agentúry EÚ, ktoré v súčasnosti pôsobia v Spojenom kráľovstve. 19 miest vyjadrilo záujem o Európsku agentúru pre lieky (EMA) a 8 o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Všetky ponuky budú čoskoro k dispozícii na webovej stránke Európskej rady.

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ sa budú musieť premiestniť dve agentúry. O ich budúcom sídle sa musí rozhodnúť na základe spoločnej dohody 27 členských štátov EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ-27 popri zasadnutí Európskej rady (článok 50) 22. júna 2017 schválili osobitný postup na priatie tohto rozhodnutia. Prvým krokom bolo predloženie ponúk členských štátov do 31. júla 2017.

Európska agentúra pre lieky

K 1. augustu 2017 vyjadrili záujem o EMA tieto mestá:

 • Amsterdam (Holandsko)
 • Atény (Grécko)
 • Barcelona (Španielsko)
 • Bonn (Nemecko)
 • Bratislava (Slovensko)
 • Brusel (Belgicko)
 • Bukurešť (Rumunsko)
 • Kodaň (Dánsko)
 • Dublin (Írsko)
 • Helsinki (Fínsko)
 • Lille (Francúzsko)
 • Miláno (Taliansko)
 • Porto (Portugalsko)
 • Sofia (Bulharsko)
 • Štokholm (Švédsko)
 • Malta (Malta)
 • Viedeň (Rakúsko)
 • Varšava (Poľsko)
 • Záhreb (Chorvátsko)

Európska agentúra pre lieky (EMA) zodpovedá za vedecké hodnotenie liekov, dohľad nad nimi a monitorovanie ich bezpečnostiv EÚ. EMA má kľúčový význam z hľadiska fungovania jednotného trhu s liekmi v EÚ.

Európsky orgán pre bankovníctvo

K 1. augustu 2017 vyjadrili záujem o EBA tieto mestá:

 • Brusel (Belgicko)
 • Dublin (Írsko)
 • Frankfurt (Nemecko)
 • Paríž (Francúzsko)
 • Praha (Česká republika)
 • Luxemburg (Luxembursko)
 • Viedeň (Rakúsko)
 • Varšava (Poľsko)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) pracuje na zabezpečení účinnej a jednotnej prudenciálnej regulácie a prudenciálneho dohľadu v celom európskom bankovom sektore. Medzi ďalšie úlohy EBA patrí posudzovanie rizík a zraniteľnosti v bankovom sektore EÚ prostredníctvom pravidelných správ o posudzovaní rizika a stresových testov v rámci celej EÚ.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o Európskom roku zručností

Kritériá posudzovania

Žiadosti sa budú posudzovať na základe šiestich kritérií, na ktorých sa dohodlo 27 členských štátov:

 • záruky, že agentúra bude prevádzkyschopnáv čase vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ
 • dostupnosť lokality
 • školy pre deti personálu
 • prístup rodinných príslušníkov zamestnancov na trh práce a k zdravotnej starostlivosti
 • kontinuita činností
 • geografické rozloženie

Ďalšie kroky

Komisia do 30. septembra 2017 uverejní posúdenie ponúk, ktoré bude vychádzať z dohodnutých kritérií. Na základe posúdenia Komisie sa v októbri 2017 popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50) uskutoční politická diskusia ministrov.

Rozhodnutie sa prijme hlasovaním 27 ministrov popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50) v novembri 2017. Do hlasovania budú zaradené všetky ponuky, pokiaľ ich dotknuté krajiny nestiahnu. Hlasovanie prebehne podľa potreby vo viacerých kolách, pričom bude tajné a každý z 27 členských štátov v ňom bude mať rovnaký počet hlasov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky strom roka

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného …

Consent choices