Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská: Africký mor ošípaných ohrozuje Slovensko, farmy môže odškodniť Brusel

Africký mor ošípaných sa zatiaľ na Slovensku nevyskytuje. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) naďalej upozorňuje, že Slovensko čelí vážnej hrozbe, keďže vysoko nákazlivá choroba atakuje hranice na západe, severe aj východe krajiny.

“Situácia je vážna, apelujeme preto na farmárov, drobnochovateľov aj na verejnosť, aby dodržiavali zásady hygienickej bezpečnosti. V prípade nájdenia uhynutého diviaka je potrebné bezodkladne kontaktovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu SR,” povedala Matečná. Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie, ktoré sa dokáže rozšíriť veľkou rýchlosťou a prejavuje sa takmer 100-percentnou úmrtnosťou zvierat. Ochorenie nie je prenosné na ľudí. Prenáša sa priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, prípadne tepelne neopracovanými produktmi Prejavuje sa vysokou horúčkou, ktorá môže trvať aj niekoľko dní.

Anna Záborská: Postihnuté farmy môže odškodniť Brusel

V prílohe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, v ktorom sa stanovuje hospodárenie s výdavkami, ktoré sa týkajú okrem iného zdravia a dobrých životných podmienok zvierat sa nachádza asi 50 ochorení, ktoré sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

Nariadenie pochádza z mája 2014 a hovorí, že tieto finančné prostriedky je možné využiť pri akciách, ktoré sa týkajú zdravia rastlín alebo zvierat a ktorých cieľom je kontrolovať alebo eradikovať škodcov alebo choroby zvierat, alebo im predchádzať. Právo Únie stanovuje aj požiadavky, pokiaľ ide o predchádzanie a kontrolu prenosných chorôb zvierat a zoonóz.

“Finančné prostriedky by sa mali okrem toho poskytovať na riešenie výnimočných okolností, ako sú núdzové situácie súvisiace so zdravím zvierat a rastlín, keď bežné rozpočtové prostriedky nepostačujú, ale núdzové opatrenia sú potrebné. Mali by pokrývať konkrétne oprávnené náklady. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by však rovnako malo pokrývať náklady, ktoré členským štátom vznikli pri vykonávaní nevyhnutných opatrení. Takéto opatrenia môžu zahŕňať vykonávanie posilnených opatrení biologickej bezpečnosti v prípade výskytu ohniska choroby alebo v prípade výskytu škodcov. Ďalej náklady na prepravu a zničenie jatočných tiel počas programov eradikácie a náklady na odškodnenie majiteľov, ktoré vznikli v dôsledku kampaní núdzovej vakcinácie,Je nanajvýš dôležité, aby sa tieto núdzové opatrenia vykonávali bezodkladne.” vysvetľuje pre EuropskeNoviny.sk europoslankyňa Anna Záborská.

Týmto nariadením sa stanovuje hospodárenie s výdavkami zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Únie.

Viac..  Česko získalo ďalší liek na COVID-19, podali ho už prvej pacientke

Keď je finančný príspevok Únie vo forme grantu, nepresiahne 50 % oprávnených nákladov. Maximálna sadzba uvedená sa môže zvýšiť na 75 % oprávnených nákladov ak ide o cezhraničné činnosti, ktoré vykonávajú spoločne dva alebo viaceré členské štáty na kontrolu, prevenciu alebo eradikáciu škodcov alebo chorôb zvierat. 

Vírus vie prežiť dlho

“Vírus dokáže prežiť vo vonkajšom prostredí dlho, v uhynutom diviakovi aj jeden rok, v čerstvom mäse 15 týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch pol roka. Choroba je zákerná v tom, že pokiaľ koluje v populácii zvierat, je vysoká úmrtnosť, a okrem toho obdobie medzi nákazou a úhynom je aj 60 dní. Vírus teda cirkuluje v krvi, a tým pádom ho zviera vylučuje von z tela,” povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš.

Na Slovensku sa africký mor ošípaných doposiaľ nikdy nevyskytol. V súčasnosti bol potvrdený v Poľsku, Ukrajine a pobaltských krajinách. Vážna situácia je v Česku, kde sa ochorenie potvrdilo v Zlínskom kraji, ktorý susedí priamo so Slovenskom, a práve migrácia infikovaných diviakov predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Ako ďalej uviedol Bíreš, z infikovanej oblasti v Česku je dovoz zvierat zakázaný. Okrem toho sa MPRV obrátilo na správcov ciest v regióne západného Slovenska, aby zabezpečili dôkladné odstraňovanie odpadkov na diaľniciach, ktoré by mohli lákať divú zver. Agrorezort tiež žiada verejnosť, aby v prípade väčších akcií v prírode obmedzili nosenie vlastnej stravy a uprednostnili tepelne upravené jedlo od organizátora.

MPRV zároveň realizuje viaceré mimoriadne opatrenia, najmä v rizikových oblastiach prebieha intenzívny monitoring. ŠVPS nariaďuje chovateľom hlásiť uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi. Okrem toho platí zákaz prikrmovania zahraničných diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Otvorený list kolegom z Kresťanskej únie

Vážená pani poslankyňa Záborská, píšem Vám ako kolegyni, ktorá v Európskom parlamente strávila 4 volebné obdobia, …