EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia: Oživenie európskeho hospodárstva sa upevnilo a rozšírilo
Dombrovskis, Moscovici
Podpredseda EK Valdis Dombrovskis a komisár Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia: Oživenie európskeho hospodárstva sa upevnilo a rozšírilo

Pred 10 rokmi sa začala celosvetová finančná kríza, ktorá viedla v Európskej únii k najhoršej hospodárskej recesii v jej 60 rokov trvajúcej histórii. Kríza nezačala v Európe, ale inštitúcie EÚ a členské štáty museli prijať rozhodné opatrenia potrebné na riešenie jej následkov a odstránenie nedostatkov pôvodného rámca hospodárskej a menovej únie.

Tieto rozhodné kroky priniesli pozitívny výsledok: európske hospodárstvo v súčasnosti zaznamenáva už piaty rok po sebe rast. Nezamestnanosť je na najnižšej úrovni od roku 2008, banky sú silnejšie, rastú investície a verejné financie sú v lepšej kondícii. Aktuálny hospodársky vývoj je povzbudivý, avšak stále je potrebné ďalšie úsilie na prekonanie dôsledkov krízy. Európska komisia je plne pripravená realizovať svoj program pre zamestnanosť, rast a sociálnu spravodlivosť.

Podpredseda Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro a sociálny dialóg, v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka ráznej politickej reakcii na krízu dochádza k jednoznačnému ozdraveniu hospodárstva EÚ, pričom hospodárska a menová únia je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Na tento pokrok musíme nadviazať dobudovaním finančnej únie, hospodárskymi reformami zameranými na podporu konvergencie, inkluzívnosti a odolnosti, ako aj prostredníctvom udržateľného riadenia verejných financií. V rámci toho by sme mali uplatňovať vyvážený prístup, pri ktorom dochádza k znižovaniu a zároveň k spoločnému znášaniu rizika, a to pri zachovaní jednoty jednotného trhu.“

Komisár Pierre Moscovici, zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, povedal: „Desať rokov od začatia svetovej krízy možno konštatovať, že oživenie európskeho hospodárstva sa upevnilo a rozšírilo. Tento pozitívny vývoj treba využiť na dokončenie reformy našej hospodárskej a menovej únie. Následky minulosti sa neodstránia samé od seba. Zaznamenali sme, že medzi členskými štátmi došlo k narastaniu sociálnych a hospodárskych rozdielov. Je mimoriadne dôležité, aby naše ďalšie kroky prispievali k reálnej a trvalej konvergencii našich hospodárstiev.“

Presne pred desiatimi rokmi, 9. augusta 2007, sa BNP Paribas stala prvou významnou bankou, ktorá priznala, že je zasiahnutá v dôsledku svojej expozície v rámci trhu hypoték nízkej kvality v USA, pričom bola nútená zmraziť príslušné prostriedky. To, čo sa začalo ako finančná kríza, v nasledujúcich rokoch prerástlo do bankovej krízy a krízy štátneho dlhu, čo malo veľmi rýchlo vplyv aj na reálnu ekonomiku. Európska únia zaznamenala najhoršiu recesiu vo svojej histórii, čo výrazne poznačilo občanov, firmy aj ekonomiky členských štátov.

Viac..  Ivan Štefanec: Vláda neplní sľuby, ktoré dala mladým ľuďom

Čeliac tomuto stavu, inštitúcie EÚ a členské štáty prijali rozhodné politické opatrenia na potlačenie krízy, zachovanie integrity eura a zabránenie najhorším dôsledkom. Európska únia podnikla kroky na reguláciu finančného sektora a zlepšenie správy hospodárskych záležitostí, podporu nových a spoločných inštitucionálnych a právnych rámcov, vytvorenie finančného ochranného systému pre eurozónu, podporu krajín vo finančných ťažkostiach, zlepšenie verejných financií členských štátov, realizáciu štrukturálnych reforiem a podporu investícií, boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie dohľadu nad bankovým sektorom, posilnenie schopnosti finančných inštitúcií vyrovnať sa s budúcimi výzvami a vytvorenie nových mechanizmov na riadenie možných kríz a ich lepšiu prevenciu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

EÚ je odhodlaná naďalej zvyšovať svoj príspevok na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy

V roku 2016 výrazne vzrástli príspevky EÚ a jej členských štátov na podporu rozvojových krajín pri znižovaní …