Zitnanska
PHOTO: Kancelária JŽ.

Jana Žitňanská: Centrá včasnej intervencie výrazne skvalitňujú život detí s postihnutím, aj napriek tomu živoria a sú ohrozené

Napriek tomu, že sú prázdniny a dovolenky v plnom prúde, v Centre včasnej intervencie v bratislavskej Rači to žije naplno. Len za štvrtkové predpoludnie sa tu vystriedajú tri rodiny s deťmi s viacnásobným zdravotným postihnutím.

Zitnanska
PHOTO: Kancelária JŽ.

Podľa odborníčok, ktoré sa deťom a ich rodinám venujú pri rehabilitácii či cvičení prázdniny neexistujú. Jediné, čo z času na čas ohrozuje kontinuitu návštev či už v Centre alebo priamo v domácnostiach detí s postihnutím sú chýbajúce financie.

“Je zarážajúce, že napriek tomu, že je viac ako zrejmé, že investovanie do ranej starostlivosti dieťatka s postihnutím a celkovo do podpory celej jeho rodiny prináša benefity nielen vo zvýšení ich kvality života ale aj menšich nákladov v budúcnosti, téma včanej intervencie je stále medzi kompetetnými prehliadaná. Centrá včasnej intervencie vznikajú tak takmer výlučne len vďaka fondom zo zahraničia alebo výťažkom zo spoločenských a charitatívnych podujatí”, konštatuje europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá sa problematike podpory osôb so zdravotným postihnutím dlhodobo venuje. Ako ďalej hovorí je potrebné urýchlene zmeniť systém financovania, tak aby centrá, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a podporu deťom a ich rodinám bol adekvátny a najmä udržateľný. “Dnes sú tieto centrá konfrontované so situáciou, kedy ich životnosť je častokrát pre nepostačujúce dotácie zo strany samosprávy, ktoré ani zďaleka nepokrývajú základné náklady, odkázané na rôzne projekty. To však nie je systémové riešenie a najmä nie je zaručená kontinuita služieb.”

Zitnanska
PHOTO: Kancelária JŽ.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti pripravuje novelizáciu zákona o sociálnych službách, no problém lepšieho financovania centier nerieši. “Keďže doteraz nebola v zákone o sociálnych službách taxatívne stanovená hodinová sadzba za poskytnutie sociálnej služby včasnej intervencie a v každom kraji bola financovaná rôznorodo a vo väčšine prípadoch nedostatočne, podporila som pripomienku Odbornej organizácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, aby bola stanovená minimálna výška hodinovej sadzby na 16,70 eur za poskytnutie sociálnej služby včasnej intervencie,” hovorí Jana Žitňanská.

Centrum včasnej intervencie v bratislavskej Rači sa špecializuje na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Ich bezplatné služby k dnešnému dňu využíva asi päťdesiatka detí a ich rodín z Bratislavského a Trnavského kraja. Podľa Otílie Čechovej z občianskeho združenia Raná starostlivosť sa vzhľadom na svoju špecializáciu na zrakové postihnutie snažia vyjsť v ústrety aj rodičom detí z iných krajov, ktorí ich kontaktujú čoraz častejšie. Vzhľadom však na obmedzené kapacity im poskytujú zatiaľ najmä konzultačnú pomoc. Tento stav by radi zmenili, no narážajú na už známy problém s nedostatkom financií a teda aj personálu.

Okrem posúdenia zrakových funkcií, zrakovej stimulácie či individuálnej stimulácie sa Centrum včasnej intervencie zameriava aj na požičiavanie hračiek či špeciálnych pomôcok. Taktiež spolupracuje s rôznymi lekármi či terapeutmi tak, aby dieťatko s postihnutím a jeho rodina dostali potrebnú komplexnú starostlivosť, podporu a pomoc vrátane sociálneho poradenstva.

Viac..  Robert Hajšel o nových pravidlách povinného zmluvného poistenia v EÚ: Nemôže sa stávať, aby klient nebol odškodnený

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska lieková agentúra schválila vakcínu firmy Pfizer pre deti vo veku 5 až 11 rokov

Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok schválila podávanie vakcíny proti koronavírusu od firmy Pfizer deťom …