europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO © European Union.

Európsky zbor solidarity: Prví dobrovoľníci sú pripravení pomôcť

Prvá skupina dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity pricestuje do talianskeho mesta Norcia, aby pomohla s odstraňovaním škôd a obnovením sociálnych služieb pre miestnu komunitu zasiahnutú silnými zemetraseniami, ktoré týmto regiónom otriasli pred rokom.

Šestnásť mladých dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity zúčastňujúcich sa na projekte „Európska mládež pomáha mestu Norcia“, ktorý usporadúva talianska organizácia Kora, bude pomáhať pri rekonštrukcii historických budov, napr. Baziliky Sv. Benedikta a benediktínskeho kláštora, ktoré boli zemetraseniami ťažko poškodené. Takisto budú spolupracovať s mladými i staršími obyvateľmi mesta Norcia a organizovať semináre, aktivity v prírode či kultúrne podujatia.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Menej než rok po tom, ako predseda Juncker oznámil svoj zámer vytvoriť Európsky zbor solidarity, bol tento zbor zriadený a funguje, pričom pomáha tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Mesto Norcia a jeho občania si veľa pretrpeli. Som hrdý na mladých Európanov, ktorí prejavujú svoju solidaritu tým, že tejto komunite pomáhajú vzchopiť sa. Teším sa, že počas mojej návštevy 4. a 5. septembra sa na dané projekty budem môcť prísť pozrieť a že sa budem môcť stretnúť s dobrovoľníkmi, ako aj so zástupcami miestnych orgánov. Títo mladí ľudia svojím úsilím, najmä o obnovu historickej Baziliky Sv. Benedikta, prepájajú minulosť Európy s jej budúcnosťou, čím významne prispievajú k nadchádzajúcemu Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

Dobrovoľníci, ktorí pricestujú do mesta Norcia, pochádzajú z Rakúska, Francúzska, Grécka, Maďarska, Portugalska a zo Španielska. Projekt, na ktorom sa zúčastňujú, je jedným z troch projektov v rámci Európskeho zboru solidarity, ktoré boli aktuálne vybrané, aby sa v rámci nich realizovali činnosti v tých regiónoch Talianska, ktoré boli zasiahnuté zemetraseniami. V septembri tohto roka sa ďalší členovia Európskeho zboru solidarity zapoja do dvoch ostatných projektov, z ktorých jeden vedie organizácia Arci Culture Solidari a druhý obec Pescara. Do roku 2020 podporí talianske komunity zasiahnuté zemetraseniami celkovo 230 členov Európskeho zboru solidarity, pričom do roku 2020 bola na tieto projekty vyčlenená suma 790 000 EUR.

Súvislosti

Silné zemetrasenie zasiahlo 24. augusta 2016 región blízko mesta Norcia a značne poškodilo mestá v tomto regióne, pričom zabilo približne 300 ľudí. Mesto Norcia utrpelo štrukturálne škody, našťastie bez smrteľných zranení, avšak mnoho ľudí zostalo bez domova. Ďalšie zemetrasenie s obrovskou silou zasiahlo mesto Norcia 30. októbra 2016 a mestu spôsobilo ďalšie veľké škody.

Viac..  Po brexite odišlo z Británie mnoho cudzincov, iní sa však rozhodli zostať v Spojenom kráľovstve

Po tom, ako sa skončilo bezodkladné odstraňovanie následkov zemetrasení, môže sa začať obnova. Európsky zbor solidarity, ktorého vytvorenie ohlásil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2016, bol zriadený práve s cieľom reagovať na podobné potreby a poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na tomto druhu solidárnej činnosti kdekoľvek v EÚ.

Projekty Európskeho zboru solidarity sú súčasťou širšej podpory, ktorú EÚ poskytuje v nadväznosti na zemetrasenia, ktoré v rokoch 2016 a 2017 zasiahli talianske regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. V júni Komisia navrhla vyčleniť 1,2 miliardy EUR z Fondu solidarity EÚ, čo predstavuje najvyššiu sumu, aká bola doteraz mobilizovaná v rámci tohto fondu, ktorého najväčším príjemcom je zatiaľ Taliansko.

Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016 doň vstúpilo viac než 34 000 mladých ľudí. V marci 2017 sa začalo hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách; odvtedy bolo kontaktovaných približne 15 000 účastníkov a akceptovaných 700 miest. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roku 2020 do Európskeho zboru solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.

Komisia 30. mája 2017 predložila návrh na poskytnutie pevného základu pre Európsky zbor solidarity v podobe rozpočtu vo výške 341,5 milióna EUR na roky 2018 – 2020 a osobitného právneho základu. Komisia okrem toho navrhla rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí. Európsky zbor solidarity už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale v budúcnosti poskytne účastníkom príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách. Predtým než navrhované nariadenie nadobudne účinnosť, musí ho prijať Európsky parlament a Rada.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladez

Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na dobrovoľnícku činnosť mládeže

Komisia vo štvrtok ako jednu z prvých konkrétnych iniciatív v rámci Európskeho roka mládeže 2022 uverejnila …