Svoju budúcnosť môžeš rozbehnúť výskumnými projektami Svetovej námornej univerzity vo Švédsku

Poslaním Svetovej námornej univerzity vo Švédsku (WMU) je pomáhať študentom v námornom a oceánskom vzdelávaní, odbornej príprave a výskume. Nová pozícia vedúceho pracovníka výskumu zahŕňa budovanie kapacít a politickú podporu pri riešení existujúcich i vznikajúcich výziev riadenia oceánov.

Na WMU bude kandidát:

  • Uskutočňovať výskum v oblasti riadenia politiky oceánov ;
  • pomáhať pri rozvoji výskumnej agendy;
  • prispievať k  štatistickým modelom s cieľom lepšie posúdiť ukazovatele týkajúce sa programu oceánskeho výskumu;
  • vykonávať projekty súvisiace s výskumom, vzdelávaním alebo budovaním kapacít.

Požiadavky – vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti

  • Úspešný kandidát musí mať vysokoškolský diplom z medzinárodného práva alebo odboru životného prostredia;
  • min. 3 roky praxe v oblasti štatistiky/ekonomiky;
  • vedieť používať vhodné výskumné metodiky či vykonávať analýzy;
  • plynulé ovládanie anglického jazyka v hovorenej a písanej podobe;
  • byť počítačovo zdatný.

Prihláška:

Táto pozícia ponúka atraktívny plat aj balíček výhod. Žiadatelia musia vyplniť formulár, životopis a kontaktné informácie Marcovi Batistovi, vedúcemu ľudských zdrojov na emailovú adresu mb@wmu.se . Termín uzávierky prihlášok je do 30. septembra 2017. 

Viac informácií nájdete TU.  

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

utecenci

So zvládnutím pandémie koronavírusu môžu mať problém aj utečenecké tábory. Grécko bude potrebovať viac podpory

Členovia výboru EP pre občianske slobody pripomínajú, že situácia v gréckych utečeneckých táboroch si vyžaduje …