zivotne prostredie, priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: EÚ by mala robiť viac na ochranu životného prostredia

Až 75% občanov EÚ by uvítalo viac opatrení na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu Eurobarometer. Prečítajte si, čo v oblasti ekológie robí Európsky parlament. 

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorého výsledky boli publikované v apríli tohto roku, sú tri štvrtiny Európanov za to, aby EÚ robila viac na ochranu životného prostredia. Na Slovensku takto reagovalo len o čosi menej respondentov – 67%, čo však oproti minulému roku predstavuje nárast o 6 percentuálnych bodov.

Ekológii sa EÚ aktívne venuje už dlhší čas. Prijala už legislatívu o plastových taškách či ilegálnom prevoze odpadu. A pracuje sa aj na mnohých iných pravidlách. Prinášame vám krátky prehľad toho, ako tu ruku do diela pridáva Európsky parlament.

Klimatické zmeny 

Aj napriek mnohým nejasnostiam, najmä potom, ako sa Donald Trump rozhodol odstúpiť od Parížskej dohody, robí Európsky parlament všetko preto, aby sa EÚ podarilo splniť ambiciózne klimatické ciele, ku ktorým sa zaviazala.

O implementácii Parížskej dohody sa bude hovoriť v novembri tohto roku na konferencii COP23 v nemeckom Bonne. Zúčastní sa jej i delegácia europoslancov.

Parlament pracuje aj na reforme systému na obchodovanie s emisiami. Firmy by mali byť motivované k tomu, aby namiesto kupovania povoleniek radšej hľadali ekologickejšie spôsoby výroby. Okrem toho sa rokuje aj o národných cieľoch na znižovanie emisií z dopravy, budov, spracovania odpadu a poľnohospodárstva a o lesnom hospodárstve.

Viac..  Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Obehové hospodárstvo

Poslanci majú momentálne na stole aj tzv. balík o odpadoch. Ide o nové pravidlá na redukciu odpadu, lepšie využívanie zdrojov a recykláciu.

Znečistenie vzduchu a emisie z áut

Kvôli znečistenému vzduchu v EÚ ročne predčasne zomrie až 400 000 ľudí. Minulý rok Parlament odobril nové ambiciózne ciele na zníženie emisií znečisťujúcich ovzdušie. Ide najmä o oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý a tuhé častice.

Poslanci momentálne pracujú na nových pravidlách typového schvaľovania vozidiel, aby sa už neopakovali škandály, ako keď sa prišlo na to, že automobilky podvádzali pri testovaní emisií. Testy by mali byť po novom nezávislejšie a prísnejšie kontrolované a zlepšiť by sa mal dohľad aj and autami, ktoré už sú v premávke.

Príroda a biodiverzita

V marci tohoto roku Parlament prijal uznesenie, kde požaduje lepšiu ochranu arktickej prírody a zákaz tamojšej ťažby ropy a zemného plynu. Minulý rok poslanci prijali akčný plán EÚ proti obchodovaniu s divoko žijúcimi zvieratami a rastlinami. V proti pytliakom je podľa nich potrebné spolupracovať celosvetovo.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ludia

Eurobarometer: čo očakávajú Slováci v najbližšom roku?

Viac ako osem z desiatich Európanov (83 %) tvrdí, že kvalita života v ich regióne …