Stredoafrická republika
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Trustový fond pre Stredoafrickú republiku zabezpečil „pozitívne výsledky“

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov možno konštatovať, že vďaka úplne prvému trustovému fondu EÚ zriadenému v Afrike sa dosiahli „pozitívne výsledky“. Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku prilákal pomoc a v rámci väčšiny jeho projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no pritiahol len zopár dodatočných darcov. Audítori tiež tvrdia, že fond Úniu v regióne lepšie zviditeľňuje.

Fond Bêkou, zriadený v júli 2014, bol prvým svojho druhu, ktorý spravovala Európska komisia. Prispievajú doňho EÚ, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko a Švajčiarsko, ktoré spolu prisľúbili 146 mil. EUR na podporu pri prekonávaní krízy v Stredoafrickej republike a obnove krajiny.

Audítori posudzovali, či bolo odôvodnené zriadenie fondu, nakoľko dobre je spravovaný a či zatiaľ dosahuje svoje ciele. Zistili, že rozhodnutie zriadiť fond i jeho koncepcia boli vhodné, a to i napriek tomu, že im nepredchádzalo formálne posúdenie voľby nástroja financovania ani komplexná analýza potrieb. Podľa audítorov správa fondu zatiaľ nesplnila svoj potenciál. Fond síce pritiahol pomoc a v rámci väčšiny projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no na koordináciu zainteresovaných strán mal len obmedzený vplyv. Jeho postupy sa dajú ešte zlepšiť a monitorovanie a hodnotenie nie sú zatiaľ úplne dopracované.

Viac..  Robert Hajšel: Na investície do sektorov podporujúcich obnoviteľné zdroje pôjde ďalších 20 miliárd EUR, využiť ich môže aj Slovensko

„Bêkou znamená nádej v jazyku sango, ktorým sa hovorí v Stredoafrickej republike,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „My dúfame, že fond prispeje k vybudovaniu základov lepšej budúcnosti pre krajinu.“

Na pomoc pri zlepšovaní koncepcie a správy fondu Bêkou i ostatných trustových fondov EÚ audítori odporúčajú, aby Európska komisia vypracovala ďalšie usmernenia k voľbe nástroja poskytovania pomoci a k analýzam potrieb s cieľom vymedziť záber trustových fondov. Komisia by mala tiež zlepšiť koordináciu darcov, výberové postupy a meranie výkonnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices