terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Eurobarometer: Až 80% Európanov chce, aby EÚ proti teroristom zakročila ráznejšie ako doteraz

Boj proti terorizmu sa počas prieskumu ukázal ako oblasť, kde si občania najviac želajú zvýšené úsilie zo strany EÚ – želá si to až osem z desiatich opýtaných. Na Slovensku bolo za to 74% respondentov. Podobne je na tom aj bezpečnostná a obranná politika – 67% Európanov sa vyjadrilo, aby tu EÚ konala viac ako doteraz, na Slovensku 64%.

Bezpečnosť občanov je aj stredobodom záujmu Európskeho parlamentu, poslanci už prijali alebo stále pracujú na viacerých legislatívnych návrhoch v tejto oblasti.

Vo februári tohto roku Parlament odobril novú legislatívu proti tzv. zahraničným bojovníkom a osamelým vlkom. Už samotné vycestovanie za teroristami alebo školenia sa u nich je dnes v EÚ považované za trestný čin. Pasy všetkých osôb, ktoré prekračujú vonkajšie hranice EÚ, sú dnes systematicky overované v databázach.

V júli Parlament zriadil osobitný dočasný výbor, ktorého úlohou je preskúmať existujúce protiteroristické opatrenia a poukázať na ich nedostatky. Po roku fungovania jeho členovia predložia správu so svojimi odporúčaniami.

Boj proti teroristom si vyžaduje aj lepšiu kontrolu nad ich financiami. Parlament preto v súčasnosti pracuje na novele smernice proti praniu špinavých peňazí. Aktualizované pravidlá by mali uľahčiť spoluprácu medzi národnými finančnými spravodajskými jednotkami.

Viac..  Vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO a EÚ sa rozširuje

Počas nadchádzajúcich mesiacov by mali poslanci sfinalizovať aj nový európsky systém hraničných kontrol. V rámci neho by sa už do pasov nemali dávať pečiatky, ale o cestujúcich sa budú uschovávať elektronické záznamy.

Prieskum Eurobarometer

Prieskum sa uskutočnil v celej EÚ v dňoch 18. až 27. marca na vzorke 27 901 respondentov, ktorí boli vybraní tak, aby čo najlepšie odrážali zloženie spoločnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices