EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / Komisia: EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov
Julian King
Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu. PHOTO: © European Union.

Komisia: EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov

Európska komisia predložila správu o opatreniach, ktoré sa prijali od prejavu predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor, v ktorom teroristi pôsobia, a predchádzať radikalizácii.

O rok neskôr Komisia splnila všetky priority súvisiace s bezpečnosťou stanovené predsedom Junckerom. Táto desiata správa o pokroku pri budovaní bezpečnostnej únie rekapituluje aj dosiahnutý progres v iných oblastiach bezpečnosti a poskytuje prehľad budúcej činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov a ďalej.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „V minulom roku sa pri budovaní skutočnej bezpečnostnej únie dosiahol výrazný pokrok. Ale útoky len z minulého mesiaca dokazujú, že na zaistenie bezpečnosti našich občanov potrebujeme vynaložiť ešte veľké úsilie. Všetky opatrenia, ktoré oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 a v pracovnom programe Komisie na rok 2017 sú zrealizované. Toto by sa malo považovať za pevný základ ďalších spoločných opatrení na nasledujúce roky. Ak má vzniknúť skutočná bezpečnostná únia, musíme všetci, t. j. inštitúcie a agentúry EÚ spolu s členskými štátmi, s dôverou spolupracovať.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, doplnil: „EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov tak, aby pre nich bolo stále ťažšie cestovať, získavať výcvik, peniaze, zbrane a výbušniny. Lepšie sme zabezpečili naše vonkajšie hranice, zlepšili sme vzájomnú výmenu informácií o teroristoch a ďalších páchateľoch trestnej činnosti a posilnil sme spoluprácu s internetovými spoločnosťami a miestnymi komunitami s cieľom bojovať proti radikalizácii. Stále však zostáva ešte veľa práce, pričom nedávne útoky sú toho ďalším tragickým dôkazom. Občania od nás očakávajú ochranu a väčšiu bezpečnosť. Musíme spolupracovať a splniť záväzky, ktoré sme si predsavzali.“

Komisia podporila členské štáty v ich úsilí, ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s dvoma hlavnými piliermi: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako aj prostriedkom na ich podporu a posilňovaním našej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.

Viac..  Pre druhý stupeň teroristického ohrozenia sú zvýšené bezpečnostné opatrenia na jadrových zariadeniach

Posilnenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach

 • V súčasnosti je pre všetkých cestujúcich vrátane občanov EÚ prekračujúcich vonkajšie hranice zavedené systematické vyhľadávanie v bezpečnostných databázach.
 • Dosiahla sa politická dohoda o systéme EÚ vstup/výstup, v ktorom sa budú registrovať údaje o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ.
 • Naďalej sa pracuje na zriadení európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), aby bolo možné vykonávať bezpečnostné kontroly cestujúcich, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti pri vstupe do Európskej únie, ešte pred tým, ako sa dostanú na naše hranice.

Zlepšenie výmeny informácií

 • Komisia navrhla právne predpisy na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS) ako najúčinnejšieho nástroja v oblasti presadzovania práva v EÚ.
 • Na riešenie nedostatkov pri správe údajov zo strany Európskej únie Komisia predložila návrhy o výmene registrov trestov štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).
 • Komisia predstavila nový prístup na dosiahnutie interoperability informačných systémov EÚ v oblasti hraníc a bezpečnosti.
 • Novým nariadením o Europole, ktoré nadobudlo účinnosť v máji, agentúra získala nástroje na to, aby sa stala účinnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou. Činnosť agentúry bola posilnená aj ďalšími zdrojmi.

Eliminácia priestoru pôsobenia teroristov

 • Smernica o boji proti terorizmu kriminalizuje činy, akými sú financovanie terorizmu, výcvik alebo cestovanie na účely terorizmu, a takisto posilňuje práva obetí terorizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Gabriel, Ansip, King

Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ: Čo navrhuje Európska komisia?

S cieľom uvoľniť úplný potenciál EÚ, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch, predkladá Komisia …

 • Algoritmus

  A ja by som doplnil, že EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov tak, že ich hromadne vpúšťa na svoje územie medzi imigrantami bez kontroly. Tým sa priestor ich pôsobenia naozaj zúži. Na štáty EÚ.

 • Jaro

  Krásny sen,zobudiš sa až ti pod prdelou vybuchne bomba ..