benova
Europoslankyňa Monika Flašíková. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru by bolo motiváciou pre členské štáty

Európsky parlament (EP) sa bude na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať pristúpením k Istanbulskému dohovoru, ktorý sa týka predchádzania násilia páchaného na ženách, domáceho násilia a boja proti nemu. Pristúpenie Európskej únie (EÚ) k tomu dohovoru navrhla Európska komisia v marci minulého roku.

Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor prostredníctvom vtedajšej a zároveň súčasnej ministerky spravodlivosti, ako jeden z prvých štátov vôbec ešte v roku 2011. Nasledovať malo jeho prerokovanie vládou a prijatie parlamentom. K tomu však doposiaľ neprišlo.Podstata dohovoru pritom spočíva v úcte k rovnocennému postaveniu žien a ich právam na ochranu, bezpečný a dôstojný život,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová.

Kritici mu vyčítajú nejednoznačné formulácie a podsúvanie tzv. rodovej ideológie.Ide skutočne o zástupné témy, ktoré nie sú podstatou tohto dokumentu. Násilie páchané na ženách má cezhraničný charakter, no v EÚ nie je ani len minimálna miera harmonizácie, ktorá by nám pomohla v boji proti tomuto zlu,“ uviedla europoslankyňa. Istanbulský dohovor podľa nej ponúka aspoň čiastočný rámec, vďaka ktorému sa možno tejto forme násilia spoločne postaviť. Pristúpenie k nemu zo strany EÚ môže byť podľa mňa motivačné pre krajiny, ktoré tak ešte neurobili,“ zdôraznila.

Viac..  Premiér Orbán obhajoval sporný zákon o boji proti pedofílii, kritici sa podľa neho správajú ako kolonizátori

Takýto krok pritom nebude pre jednotlivé členské štáty znamenať žiadne veľké prispôsobovanie sa.Pribudlo by len obmedzené množstvo úloh, ktoré spadajú do kompetencie Únie. Tí, ktorí dohovor odmietajú navyše tvrdia, že pravidlá, ktoré prináša už v legislatíve aj tak máme. Znamená to, že žiadne veľké zmeny by sa nekonali. Ženy by však z hľadiska svojej ochrany získali na väčšej istote,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …