internet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori uverejnili prehľad o plánoch EÚ na poskytovanie služieb širokopásmového pripojenia

Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pre začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Prvý prehľad o audite vychádza z prípravnej práce v súvislosti s auditom, v rámci ktorého sa preskúma, či sú Európska komisia a členské štáty na správnej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020

Digitálna agenda pre Európu z roku 2010 má za cieľ zabezpečiť do roku 2013 základné širokopásmové pripojenie pre všetkých Európanov a do roku 2020 rýchle širokopásmové pokrytie a pripojenie viac než 50 % domácností k ultra rýchlym širokopásmovým sieťam.

Európska komisia a Európska investičná banka vo svojich štúdiách odhadujú, že na splnenie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia do roku 2020 bude potrebná suma až do výšky 270 mld. EUR. V súčasnom programovom období je na širokopásmovú infraštruktúru vyčlenených vyše 14 mld. EUR.

Viac..  Ivan Štefanec: Prepojenie veľkých dát pomôže spotrebiteľom aj malým podnikateľom

V rámci auditu, ktorý sa bude vykonávať pod vedením členky Dvora audítorov Iliany Ivanovej, sa preskúma, či členské štáty vypracovali a vykonávajú primerané stratégie na dosiahnutie cieľov širokopásmového pripojenia stanovených Komisiou a s akou pravdepodobnosťou tieto ciele splnia. Pozornosť sa bude venovať aj tomu, do akej miery Komisia podporuje a monitoruje členské štáty pri plnení cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia.

Na preskúmanie týchto otázok vybrali audítori vzorku piatich členských štátov: Írsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko. Vymedzili rozsah auditu a audítorský prístup a určili rizikové oblasti z hľadiska riadneho finančného hospodárenia.

Uverejnenie osobitnej správy je naplánované na jar 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices