Sefcovic
Eurokomisár Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union.

Maroš Šefčovič: Spolupráca medzi krajinami strednej a juhovýchodnej Európy je mimoriadnym úspechom

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič spolu s komisárom pre oblasť klímy a energetiky Miguelom Ariasom Cañetom, ministrami energetiky z 9 členských štátov EÚ a 8 zmluvných strán Energetického spoločenstva sa na stretnutí v Bukurešti dohodli na posilnení regionálnej spolupráce.

Spolupráca v rámci iniciatívy Komisie v oblasti plynárenskej konektivity v strednej a východnej Európe (CESEC) spustenej v roku 2015 prináša občanom a podnikom v celom tomto regióne výsledky v podobe silnejšej solidarity a bezpečnejších a cenovo dostupnejších dodávok zemného plynu. Štvrté ministerské zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre plynárenskú konektivitu v strednej a juhovýchodnej Európe v Bukurešti je historickým momentom pre celý tento región, pretože prináša nové rozmery solidarity potrebnej na zvládnutie energetických výziev v tejto časti Európy.

Podpredseda Komisie EÚ pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: Spolupráca v rámci zoskupenia CESEC je mimoriadnym úspechom, ktorý potvrdzuje, že solidarita naozaj prináša riešenia. Vzhľadom na rýchle výsledky v oblasti plynu teraz rozširujeme rozsah spolupráce v tomto regióne aj na elektrinu, obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť. Tým sa pokryjú všetky rozmery projektu európskej solidarity, ktorým je energetická únia. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto spolupráce. Je to pozitívny a jasný signál občanom tohto regiónu a jeho prínosy prekračujú rámec energetických systémov.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: “Vďaka politickému zanieteniu na vysokej úrovni, ktorého sme boli svedkami, a rozumnej mobilizácii finančných prostriedkov EÚ budeme v budovaní energetickej infraštruktúry pre tento región pokračovať. Rozšírením rozsahu pôsobnosti zoskupenia CESEC aj na aktivity, ktoré nesúvisia len s plynom, zabezpečíme účinný prístup k alternatívnym zdrojom energie, podporíme hospodársku súťaž a nižšie ceny a zároveň prispejeme k dekarbonizácii hospodárstiev tohto regiónu.”

Ministri podpísali memorandum o porozumení, ktoré je doplnkom k súčasnej iniciatíve CESEC. Súčasťou memoranda je spoločný prístup na trhoch s elektrickou energiou a spoločný postup v otázkach energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Je v ňom zahrnutý aj zoznam prioritných projektov na vybudovanie prepojeného regionálneho trhu s elektrickou energiou, ako aj konkrétne opatrenia na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a investícií do energetickej účinnosti v regióne, ktorý má v týchto oblastiach obrovský potenciál rastu. Schválili sa aj národné plány zamerané na zlepšenie obchodných dohôd v tomto regióne a parafovala sa dohoda o grante v rámci Nástroja na prepojenie Európy pre terminál na skvapalnený ropný plyn (LNG) v chorvátskom Krku. Pre najbližšie obdobie ministri opätovne potvrdili svoj záväzok urýchlene vybudovať zostávajúce prioritné projekty CESEC v oblasti zemného plynu a schválili akčný plán v oblasti trhu s plynom a regulačné aspekty aktualizované o pokrok dosiahnutý od septembra 2016.

Na zasadnutí boli vytvorené aj dve nové pracovné skupiny prevádzkovateľov prepravnej siete zemného plynu: jedna zodpovedná za realizáciu reverzného toku na transbalkánskej plynovodnej sieti a druhá za takzvaný „vertikálny koridor“ medzi Bulharskom, Gréckom, Rumunskom a Maďarskom. Vznik obidvoch skupín sprostredkovala Európska komisia.

Viac..  Maroš Šefčovič o zrýchlení očkovania: Do konca leta by malo byť zaočkovaných minimálne 70% dospelej populácie

Súvislosti

Komisia v „záťažových testoch“ v roku 2014 zistila, že tento región je mimoriadne zraniteľný v prípade, že by jeho najväčší a často aj jediný dodávateľ prerušil dodávky zemného plynu. Spotrebitelia v tomto regióne navyše platili a platia za plyn podstatne viac než spotrebitelia v západnej časti strednej Európy. Na riešenie týchto problémov spustila Komisia v roku 2015 iniciatívu CESEC s cieľom zabezpečiť, aby mali všetky krajiny strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko) prístup k rôznorodejšej skladbe zdrojov energie a aby boli náležite prepojené so zvyškom Európy. Ukázalo sa, že CESEC je kľúčovým faktorom v procese integrácie trhov s plynom v tomto regióne a stal sa ústredným bodom pri ďalšej konsolidácii v odvetví energetiky.

Prioritnými projektmi zoskupenia CESEC v oblasti zemného plynu sú: Transjadranský plynovod (plynovod z Grécka do Talianska cez Albánsko a Jadranské more); plynové prepojenie medzi Gréckom a Bulharskom; plynové prepojenie medzi Bulharskom a Srbskom; posilnenie bulharskej prepravnej siete; posilnenie rumunskej prepravnej siete (časť koridoru „BRUA“); terminál na skvapalnený ropný plyn (LNG) v chorvátskom Krku a evakuačný systém LNG do Maďarska. K ďalším možným projektom patria: prepojenie rumunského plynu na mori s rumunskou sieťou a posilnenie tejto siete; nový grécky terminál na skvapalnený ropný plyn (LNG) a plynové prepojenie medzi Chorvátskom a Srbskom.

Rozsah spolupráce v rámci zoskupenia CESEC bol na zasadnutí v Budapešti v septembri 2016 rozšírený o elektrinu, energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, čím sa potvrdilo, že nemá zmysel venovať sa len otázkam týkajúcim sa plynu a že kľúčom k bezpečnosti dodávok v tomto regióne je komplexná energetická stratégia. K prioritným projektom v oblasti elektriny patria napríklad: zvýšenie prenosovej kapacity medzi Bulharskom, Rumunskom a Gréckom; zvýšenie prenosovej kapacity východo-západného koridoru z Talianska do Rumunska cez Balkán; elektrické prepojenie medzi Maďarskom a Srbskom a infraštruktúra na podporu integrácie energetických systémov Ukrajiny a Moldavska na európsky trh s elektrickou energiou. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie v krajinách CESEC, zrealizuje sa posúdenie ich potenciálu v tomto regióne do roku 2030 a do roku 2050 a podporia sa najlepšie postupy a finančné nástroje na rozvoj týchto zdrojov energie. V súvislosti s energetickou účinnosťou sa bude dôraz klásť na financovanie a využívanie finančných nástrojov na mobilizáciu súkromného financovania ako možných spôsobov na podporu rozvoja projektov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska rada

Lídri EÚ sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov

Lídri Európskej únie sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov. Ako na …