moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Výpadok príjmov z DPH: Krajiny EÚ prišli v roku 2015 o 152 miliárd EUR

Výpadok príjmov z DPH, ktorý predstavuje celkový rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá, opäť poukazuje na potrebu uskutočniť hĺbkovú reformu tak, aby členské štáty mohli v plnej miere využívať príjmy z DPH pre svoje rozpočty. Zatiaľ čo výber príjmov z DPH vykazuje určité známky zlepšenia, chýbajúce sumy sú stále neprijateľne vysoké. Táto správa prichádza tesne pred návrhmi Komisie na prepracovanie systému DPH.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Členské štáty by sa s takými závratnými stratami príjmov z DPH nemali zmieriť. Komisia podporuje snahu o zlepšenie výberu dane v rámci celej EÚ. Musíme si však uvedomiť, že súčasné pravidlá v oblasti DPH pochádzajú z roku 1993 a sú zastarané. Čoskoro predložíme návrh na prepracovanie pravidiel upravujúcich DPH z cezhraničného predaja. Naša reforma prispeje k zníženiu cezhraničných podvodov s DPH o 80 % a prinesie potrebné prostriedky späť do štátnych pokladníc členských štátov.“ 

Hoci sa priemerné údaje za EÚ zlepšujú, individuálny výber DPH sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líši. Najväčší výpadok príjmov z DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), Slovensko (29,4 %) a Grécko (28,3 %). Najmenšie rozdiely boli zaznamenané v Španielsku (3,5 %) a Chorvátsku (3,9 %). V absolútnom vyjadrení sa zaznamenal najväčší výpadok príjmov z DPH v Taliansku (v sume 35 miliárd EUR). Výpadok príjmov z DPH sa vo väčšine členských štátov znížil, pričom najvýraznejšie zlepšenia zaznamenali Malta, Rumunsko a Španielsko. K malému nárastu došlo v siedmich členských štátoch: V Belgicku, Dánsku, Írsku, Grécku, Luxembursku, Fínsku a v Spojenom kráľovstve.

V októbri tohto roku Európska komisia predloží návrhy na najväčšiu aktualizáciu pravidiel DPH v EÚ za posledných 25 rokov. Mal by sa zjednodušiť boj proti podvodom s DPH a výber DPH by mal byť účinnejší. Médiá nedávno informovali o súvislostiach medzi rozsiahlymi podvodmi s DPH a organizovanou trestnou činnosťou vrátane terorizmu. Riešenie tohto problému členské štáty môžu nájsť len vtedy, ak budú spolupracovať.

Viac..  Hmotné rezervy sú na druhú vlnu pripravené, Sulík očakáva pri nákupoch ochranných pomôcok o 80 % nižšie ceny

Hoci členské štáty už podnikli kroky na zníženie výpadku príjmov z DPH, modernizácia systému DPH a zvýšenie odolnosti proti rozsiahlym podvodom je najlepší spôsob na zabezpečenie budúcnosti jednotného trhu. Reforma súčasného systému DPH by mala prispieť aj k rozvoju jednotného digitálneho trhu a mala by dopĺňať program, ktorý Komisia stanovila na vytvorenie spravodlivejšieho a efektívnejšieho daňového systému v EÚ.

Súvislosti

Štúdiu o výpadku príjmov z DPH financovala Komisia. Výpadok príjmov z DPH meraný v tejto štúdii po prvýkrát zahŕňa príjmy vyplývajúce z nových pravidiel DPH v oblasti cezhraničného predaja elektronických služieb, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2015 a ktoré vychádzajú z návrhu Komisie.

V apríli 2016 Komisia prijala akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH. Stanovujú sa v ňom okamžité a neodkladné opatrenia na riešenie výpadku príjmov z DPH a zároveň strategické dlhodobé riešenia s cieľom odstrániť podvody s DPH a zlepšiť výber DPH v celej EÚ. V akčnom pláne sa opisujú kroky, ktoré treba podniknúť v záujme dosiahnutia jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, a zároveň spôsoby, ako prispôsobiť systém DPH realite vnútorného trhu, digitálnej ekonomiky a potrebám MSP.

Ešte túto jeseň Komisia predloží legislatívne návrhy zamerané na obnovenie zásady zúčtovania DPH z cezhraničného obchodu v rámci EÚ. Cezhraničné podvody sa na výpadku príjmov z DPH v EÚ podieľajú každý rok 50 miliardami EUR, pričom nový systém by mal obmedziť cezhraničné podvody o približne 80 % (t. j. približne o 40 miliárd EUR). Komisia takisto dúfa, že sa členské štáty rýchlo dohodnú na nových pravidlách na zlepšenie výberu DPH pre elektronický obchod, ktoré navrhla v roku 2016. Tak ako v prípade všetkých iniciatív v oblasti zdaňovania, pred tým, ako navrhované zmeny nadobudnú účinnosť, bude potrebná jednomyseľná dohoda medzi členskými štátmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

filakovo

VIDEO: Krásny fiľakovský hrad zrekonštruovali za eurofondy. Brusel poslal státisíce

Fiľakovský hrad hral v histórii Slovenska, najmä v dobe tureckých vpádov mimoriadne významnú úlohu. Jeho …