kyberneticke utoky, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce zintenzívniť boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu obťažovaniu na webe


EÚ musí zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti, aby bola schopná predchádzať útokom na kritickú infraštruktúru a destabilizáciu spoločností.

Vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality nevyhnutné pre účinné vyšetrovanie v kybernetickom priestore a získavanie elektronických dôkazov. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré pomerom hlasov 603 (za): 27 (proti): 39 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Preventívne opatrenia zo strany individuálnych používateľov, verejných inštitúcií a podnikov sú podľa poslancov naďalej absolútne nedostatočné, a to najmä pre nedostatok znalostí a zdrojov. Európska únia, jej inštitúcie, národné vlády a parlamenty, ale aj európske podniky a siete sú podľa nich kriticky zraniteľné voči sofistikovaným útokom veľkých zločineckých organizácií, štátom podporovaných skupín alebo teroristických organizácií.

Parlament preto okrem iného presadzuje:

 • intenzívnejšiu výmenu informácií prostredníctvom Eurojustu, Europolu a Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA),
 • poskytnutie primeraných zdrojov Eurojustu a Europolu s cieľom urýchliť odhaľovanie, analýzu a postupovanie materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a zlepšiť identifikáciu obetí,
 • zabezpečenie okamžitého odstraňovania nelegálneho online obsahu na základe riadneho právneho procesu alebo zamedzenie prístupu k nemu z územia Únie v prípade, keď obsah nie je možné odstrániť,
 • zvýšenie investícií do vzdelávania ako reakciu na nedostatok kvalifikovaných IT-odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 • podporu využívania šifrovania alebo iných bezpečnostných technológií a nástrojov anonymizácie,
 • viac prostriedkov z fondov EÚ na výskum bezpečnosti IT založený na bezplatnom a slobodnom softvéri,
 • spustenie informačnej kampane v oblasti bezpečného využívania internetu pre deti, orgány ústrednej a miestnej vlády, kľúčových prevádzkovateľov a subjekty súkromného sektora,
 • ustanovenie tímov, ktorým by podniky a spotrebitelia mohli oznamovať incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zriadenie databáz na zaznamenávanie všetkých druhov počítačovej kriminality,
 • poskytnutie orgánom činným v trestnom konaní zákonného prístupu k relevantným informáciám, napríklad k presnej identifikácií používateľa IP adresy, ktoré sú pre vyšetrovanie nevyhnutné,
 • podporu komunity pre bezpečnosť informačných a komunikačných technológií pri takzvanom etickom hakerstve (white hat hacking) a pri oznamovaní nezákonného obsahu, ako je materiál z oblasti sexuálneho zneužívania detí,
 • novelizáciu právneho rámca EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane harmonizácie pravidiel na určenie domáceho alebo zahraničného statusu poskytovateľa služieb.
Viac..  Na potravinovú pomoc únia chystá ďalších 600 miliónov eur

Plénum tiež dôrazne odsúdilo akékoľvek zasahovanie do systému uskutočňované alebo riadené cudzou krajinou alebo jej agentmi s cieľom narušiť demokratický proces v inej krajine.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Boj proti počítačovej kriminalite nie je jednoduchou úlohou. Zločinci sú často krok pred nami. Musíme sa zamerať na prevenciu, výmenu údajov a zdieľanie skúseností členských štátov, súdnych orgánov a policajných zložiek a uľahčovanie zberu dôkazov pri rešpektovaní ľudských práv,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, GR)

Súvislosti

Približne 80% podnikov v Európe zažilo aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kybernetické útoky proti podnikom však často ostávajú neodhalené alebo neohlásené. Kľúčovým nástrojom kybernetických útokov je naďalej malvér, zároveň však rastie počet a následky útokov na priemyselné kontrolné systémy a siete, akým bol napríklad útok ransomvéru s názvom WannaCry v máji 2017, ktorý zasiahol tisíce počítačov v takmer stovke krajín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …