Ladislav Balko
Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Železničný signalizačný systém ešte stále nie je ucelený

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je zavedenie železničného signalizačného systému pre celú EÚ zatiaľ na nízkej úrovni a systém predstavuje jeden nesúrodý celok. Je to tak i napriek tomu, že zástupcovia železničnej dopravy vo všeobecnosti túto koncepciu nespochybňujú, tvrdia audítori.

Audítori zistili, že mnoho manažérov infraštruktúry a železničných podnikov sa zdráha investovať do tohto systému z dôvodu súvisiacich výdavkov a tiež preto, že v jednotlivých prípadoch chýba odôvodnenie projektu.

Európsky systém riadenia železničnej dopravy má nahradiť rôzne železničné signalizačné systémy v Európe jednotným systémom, ktorý umožní vlakom premávať do jednotlivých krajín bez prerušenia a podporí konkurencieschopnosť železníc. Na to, aby mohli členské štáty tento systém zaviesť, bola z rozpočtu EÚ v rokoch 2007 až 2013 vyčlenená suma približne 1,2 mld. EUR.

Audítori hodnotili, či bol systém riadne naplánovaný, zavedený a riadený a či v jednotlivých prípadoch bolo k dispozícii odôvodnenie projektu. Navštívili šesť členských štátov (Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko a Poľsko) patriacich do železničných koridorov, v ktorých má byť systém plne zavedený do roku 2030.

Zistili, že zatiaľ pomerne obmedzené zavedenie systému možno vysvetliť najmä neochotou mnohých manažérov infraštruktúry a železničných podnikov investovať do zariadenia z dôvodu súvisiacich výdavkov a tiež preto, že mnohým z týchto subjektov v jednotlivých prípadoch chýba odôvodnenie projektu. Aj keby boli finančné prostriedky EÚ lepšie spravované a zamerané, môžu sa vzťahovať len na časť celkových výdavkov na zavedenie.

„Súčasná situácia ohrozuje nielen dosiahnutie cieľov v oblasti zavedenia systému, ktoré je stanovené na rok 2030, a doposiaľ uskutočnené investície, ale aj realizáciu jednotného železničného priestoru ako jedného z hlavných cieľov politiky Európskej komisie,” uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Okrem toho môže mať negatívne dôsledky aj na konkurencieschopnosť železničnej dopravy v porovnaní s cestnou dopravou.”

Napriek strategickému politickému rozhodnutiu zaviesť jednotný signalizačný systém v celej EÚ nebol vykonaný žiaden odhad celkových nákladov na určenie potrebných finančných prostriedkov a ich zdrojov. Vyradenie vnútroštátnych systémov z prevádzky nefigurovalo medzi zavedenými právnymi povinnosťami, ktoré neboli vždy zosúladené s lehotami a prioritami uvedenými v politike EÚ v oblasti dopravy. Aktuálna miera zavedenia v EÚ je nízka.

Viac..  Európsky ľudskoprávny súd môže rozhodovať o žalobách voči Rusku pre zostrelenie letu MH17

So systémom sa spájajú nákladné investície, ktoré spravidla neprinášajú okamžité výhody pre tých, ktorí musia znášať náklady, tvrdia audítori. Problémy s kompatibilitou rozličných nainštalovaných verzií, ako aj zdĺhavé certifikačné postupy tiež nepriaznivo ovplyvňujú konkrétne ekonomické dôvody.

Audítori predkladajú Európskej komisii, členským štátom a Železničnej agentúre Európskej únie niekoľko odporúčaní, ktoré sa týkajú posúdenia nákladov na zavedenie systému, vyradenia vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky, individuálnych ekonomických dôvodov manažérov infraštruktúry a železničných podnikov, kompatibility a stability systému, úlohy a zdrojov Železničnej agentúry Európskej únie, zosúladenia národných plánov rozvoja, monitorovania a vykonávania, zlepšenia čerpania finančných prostriedkov EÚ na železničné signalizačné projekty a cielenejšieho financovania EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices