krava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma opatrenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Európsky dvor audítorov preskúma, či Európska komisia a členské štáty účinne prispievajú k cieľom EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Audítori sa po prvýkrát plne zameriavajú na dobré životné podmienky zvierat. Posúdia opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a na zlepšenie koordinácie medzi činnosťami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Audit sa obmedzí na hospodárske zvieratá, ktorých sa týka väčšina právnych predpisov EÚ. V EÚ je približne 4,5 miliardy kúr, nosníc a moriek a približne 330 miliónov kráv, prasiat, kôz a oviec. Okrem života v poľnohospodárskom podniku sa audit zameria aj na prepravu a zabíjanie zvierat.

V období rokov 2014 – 2020 sa z fondov rozvoja vidieka EÚ vyčlenilo približne 1,5 mld. EUR na platby na dobré životné podmienky zvierat. Cieľom opatrení je podporovať lepšiu úroveň životných podmienok zvierat, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ a členských štátov.

Viac..  Putinova vojna urýchlila zelenú transformáciu Únie

„Občania EÚ sa čoraz viac zaujímajú o životné podmienky zvierat a normy stanovené v právnych predpisoch EÚ v tejto oblasti sú jedny z najvyšších vo svete. Náš audit bude príležitosťou skontrolovať, či sa tieto normy zavádzajú do praxe”, povedal Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.

Audítori navštívia päť členských štátov: Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska únia harmonizuje pravidlá vakcinácie zvierat

Európska komisia (EK) harmonizuje pravidlá o vakcinácii zvierat proti najvážnejším zvieracím ochoreniam. Reaguje tak na …

Consent choices