EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Azylová reforma EÚ: Kto odmietne utečencov, môže prísť o eurofondy
utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Azylová reforma EÚ: Kto odmietne utečencov, môže prísť o eurofondy

Členské štáty EÚ, ktoré odmietnu premiestniť na svoje územie žiadateľov o azyl, by mali mať obmedzený prístup k eurofondom.

Vyplýva to z návrhu parlamentného mandátu na rokovania s členskými štátmi o reforme dublinského nariadenia, ktorý vo štvrtok schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Takzvané dublinské pravidlá sú základným kameňom azylového systému EÚ. Ich reforma by mala odstrániť existujúce nedostatky a vytvoriť pevný a v krízových situáciách odolný systém.

Automatické relokácie fixným kľúčom a prihliadanie na väzby ku krajinám

Členské štáty prvého vstupu, teda krajiny, vstupom na územie ktorých sa utečenci dostanú do Európskej únie, by v budúcnosti nemali byť automaticky zodpovedné za spracovanie žiadostí o azyl. Podľa poslancami navrhovaných pravidiel by sa pri prisudzovaní tejto zodpovednosti mala brať do úvahy existencia skutočných väzieb žiadateľa k jednému z členských štátov, napríklad prostredníctvom rodinných príslušníkov, ktorí na jeho území už žijú, či predchádzajúcom pobyte alebo štúdiu azylanta v niektorej z krajín EÚ.

Pokiaľ neexistuje žiadna takáto väzba, zodpovednosť za žiadateľa o azyl by mala členskému štátu pripadnúť automaticky na základe pevného distribučného kľúča, a to okamžite po registrácii, bezpečnostnej previerke a rýchlom posúdení oprávnenosti žiadosti azylanta o ochranu. Cieľom tohto opatrenia je urýchliť azylové postupy a zabrániť situáciám, kedy sú členské štáty, ktoré sú z pohľadu príchodu utečencov v prvej línii, neúmerne zaťažené medzinárodnými záväzkami všetkých krajín EÚ v oblasti ochrany ľudí v núdzi.

Boj proti prevádzačom v  EÚ a riziko obmedzenia eurofondov

Žiadatelia, ktorí sa vyhnú registrácii v krajine prvého vstupu do EÚ a dorazia do nimi preferovaného členského štátu, na ktorý nemajú väzby, budú z jeho územia premiestnení do inej – náhodne vybratej krajiny Únie. Zámerom tohto návrhu je odradiť utečencov od využívania služieb prevádzačov v nádeji, že skončia v nimi preferovanej krajine.

Viac..  Cieľom spustenia článku sedem nie je len trestať krajiny, tvrdí Európska komisia

Členské štáty, ktoré nebudú rešpektovať nové pravidlá, by podľa poslancov mali čeliť riziku obmedzenia prístupu k fondom EÚ.

Vyhlásenie spravodajkyne 

Parlamentná spravodajkyňa reformy dublinských pravidiel Cecilia Wikström (ALDE, SE)vyhlásila:

„Európsky azylový systém je jednou z kľúčových oblastí, ktoré určia budúcnosť Európy. Mojím cieľom ako spravodajkyne je vytvorenie skutočne nového azylového systému založeného na solidarite, s jasnými pravidlami a stimulmi na ich dodržiavanie, a to tak pre žiadateľov o azyl, ako aj pre členské štáty.”

Podrobnejšie informácie a ďalší postup

Výbor pre občianske veci schválil správu poslankyne Cecilie Wikström (ALDE, SE) pomerom hlasov 43 (za): 16 (proti). Schválený text predstavuje negociačný mandát EP pre rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení nových dublinských pravidiel.

Európsky parlament ako celok by mal formálne potvrdiť svoj negociačný mandát počas novembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Pred začiatkom rokovaní s Radou EÚ sa na vlastnom rokovacom mandáte musia dohodnúť ministri členských štátov.

Súvislosti 

Dublinský systém je v podstatne právnym predpisom EÚ, na základe ktorého sa určuje členský štát zodpovedný za spracovanie jednotlivých žiadostí o medzinárodnú ochranu. Právo požiadať o azyl je zakotvené v ženevských dohovoroch, ktorých signatármi sú všetky členské štáty Únie a ktoré boli zapracované do zmlúv EÚ. Dublinské pravidlá určujú, ako majú členské štáty napĺňať svoj spoločný medzinárodný záväzok a rozdeliť si zodpovednosť za osoby, ktoré potrebujú ochranu. Komisia predložila návrh reformy dublinského systému v máji 2016. Parlamentná spravodajkyňa predstavila výboru EP pre občianske slobody svoj prvý návrh správy 8. marca 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

zivotne prostredie

EÚ cez dotazník zisťuje, či má verejnosť dosť informácií o stave životného prostredia

BRATISLAVA  – Európska únia sa rozhodla zistiť, či má verejnosť v členských štátoch dostatok informácií …