komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ vykonávajú audit toho, ako Komisia riadi riziko podvodov vo výdavkoch

Európsky dvor audítorov uverejnil prehľad o audite opatrení Európskej komisie na zníženie podvodov. Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pred začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Audítori v súčasnosti vykonávajú audit toho, ako Komisia riadi riziko podvodov vo výdavkoch EÚ. Audit sa zameria na predchádzanie podvodom a reakciu na podvody a podieľať sa na ňom budú MVO, akademici a prokurátori, ako aj Europol a Eurojust.

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2015 o vnímaní podvodov a korupcie ovplyvňujúcich rozpočet EÚ sa 71 % respondentov domnievalo, že k podvodom dochádza „pomerne často”, a 60 % malo pocit, že „korupcia v inštitúciách EÚ je výrazná“. Ide o podstatný nárast v porovnaní s bleskovým prieskumom Eurobarometra z roku 2008, keď si 54 % respondentov myslelo, že k podvodom dochádza pomerne často a 44 % sa domnievalo, že v inštitúciách EÚ dochádza ku korupcii.

Viac..  Najnáročnejšiu stavbu slovenských železníc zaplatil Brusel. Desiatky miliónov išlo na stavbu tunela Milochov pri Považskej Bystrici

Podvody je ťažké merať. Dokázať ich možno len prostredníctvom trestnoprávneho konania. V roku 2016 sa podľa údajov Európskej komisie, členských štátov a kandidátskych krajín odhadovala celková hodnota podvodov zistených v rámci rozpočtu EÚ na 391 mil. EUR. Tento odhad však môže byť príliš nízky, čo spôsobuje niekoľko faktorov týkajúcich sa spôsobu, akým sa tieto údaje zhromažďujú a vykazujú.

Audit sa vykonával pod vedením člena Dvora audítorov Juhana Partsa. Uverejnenie záverečnej audítorskej správy sa plánuje na jar roku 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …