lod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje bezpečnosť osobných lodí a cestujúcich na moriach

Prijatím troch smerníc sa revidujú bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode, digitalizuje registrácia cestujúcich na lodiach a vytvára jasný rámec pre inšpekcie prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel. Neformálna dohoda s Európskym parlamentom o týchto návrhoch sa dosiahla tento rok v júni.

„Vďaka týmto novým pravidlám sa zlepší bezpečnosť cestujúcich na našich moriach. Zjednodušia a urýchlia sa nimi však aj postupy pre spoločnosti lodnej dopravy, napríklad prostredníctvom digitalizácie, a to je dobrá správa pre podniky a naše hospodárstvo ako celok,“ uviedla Kadri Simsonová, estónska ministerka hospodárstva a infraštruktúry. „Chcela by som sa poďakovať maltskému predsedníctvu a Európskemu parlamentu za ich prácu na týchto spisoch.“

„Všeobecná“ smernica o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode obsahuje najrozsiahlejší súbor pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti osobných lodí v EÚ, ktoré sa uplatňujú na plavidlá plaviace sa na vnútroštátnych trasách. V uvedenej smernici sa stanovujú podrobné technické požiadavky na lode v súvislosti s oblasťami ako je konštrukcia plavidiel, stabilita a protipožiarna ochrana.

V smernici o registrácii osôb na palubách osobných lodí sa stanovuje požiadavka pre námorné spoločnosti digitalizovať registráciu cestujúcich na lodiach, aby mali pátracie a záchranné služby v prípade nehody okamžite prístup k informáciám o presnom počte cestujúcich a k ďalším informáciám.

Viac..  Menšie obce dostávajú dotácie na zriadenie internetu na verejných miestach

Cieľom tretej smernice o revidovanom systéme inšpekcií pre prievozné lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá je odstrániť prekrývanie povinností a právne medzery vyplývajúce z uplatňovania rôznych inšpekčných režimov pre tieto plavidlá v členských štátoch.

Všetky tri smernice sú súčasťou komplexného preskúmania bezpečnosti osobných lodí, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť námornej dopravy a zároveň zjednodušiť súčasné pravidlá a znížiť administratívne náklady.

Záverečným hlasovaním Rady sa ukončil postup v prvom čítaní v súvislosti so všetkými tromi spismi. Európsky parlament hlasoval 4. októbra 2017. Obe inštitúcie podpíšu uvedené právne akty v novembri, pričom k ich zverejneniu v Úradnom vestníku EÚ dôjde niekoľko týždňov neskôr. Účinnosť nadobudnú 20 dní po uverejnení a členské štáty budú mať po tomto dátume dva roky na to, aby nové ustanovenia zapracovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …