glyfosat, postrek
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament vyzýva na postupné obmedzovanie využívania glyfosátu

Poslanci odmietli návrh Európskej komisie na desaťročné obnovenie autorizácie pre využívanie kontroverzného herbicídu. Parlament namiesto toho navrhuje prípravu plánu EÚ, ktorý by postupne obmedzoval využívanie glyfosátu.

Na jeho začiatku by mal byť zákaz využívania glyfosátu individuálnymi spotrebiteľmi, napríklad záhradkármi.

V momente, keď budú k dispozícii efektívne biologické alternatívy v rámci systému integrovanej ochrany proti škodcom, by mali od využívania glyfosátu upustiť aj poľnohospodári.

Glyfosát by podľa uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 355 (za): 204 (proti): 111 (zdržalo sa hlasovania), mal byť po prijatí všetkých potrebných opatrení úplne zakázaný k 15. decembru 2022.

Obavy v súvislosti s posúdením rizík glyfosátu 

Proces EÚ na posúdenie rizík spojených s využívaním glyfosátu poznačila polemika, v rámci ktorej Medzinárodná agentúra OSN na výskum rakoviny (IARC) na jednej strane a  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) na strane druhej dospeli k odlišným záverom týkajúcim sa jeho bezpečnosti.

Dôveryhodnosť niektorých štúdií, na ktoré sa pri posudzovaní bezpečnosti glyfosátu odvolávajú EFSA a ECHA, bola navyše spochybnené uniknutými internými dokumentami spoločnosti Monsanto. Monsanto je vlastníkom a výrobcom prostriedku Roundup®, ktorého účinnou látkou je glyfosát.

Viac..  Miriam Lexmann: Schválený balík repower umožní Slovensku minúť nevyčerpané eurofondy

Proces autorizácie účinných látok pesticídov, vrátane vedeckého hodnotenia ich zložiek, by mal byť podľa poslancov založený len na publikovaných, odborne recenzovaných a nezávislých štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné verejné orgány, nie samotní výrobcovia. Parlament sa v tejto súvislosti zasadzuje aj za zvýšenie zdrojov agentúr EFSA a ECHA tak, aby mohli zadávať nezávislé vedecké štúdie.

Ďalší postup

Zástupcovia členských štátov budú hlasovať o návrhu Komisie na predĺženie autorizácie pre glyfosát.

Zákaz glyfosátu je tiež predmetom najnovšej európskej občianskej iniciatívy (ECI), ktorá za menej ako rok získala vyše milióna podpisov. Iniciatívou sa bude v novembri na verejnom vypočutí zaoberať aj Európsky parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices